Вітання

 Колектив кафедри початкової освіти щиро вітає старшого викладача кафедри Марину Нестеренко з успішним захистом кандидатської дисертації на тему «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроків в умовах варіативності початкової освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Продовжити читання “Вітання”

Корисний навчальний візит

  Минулого тижня здобувачі ІІ рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 231 Соціальна робота відвідали Комунальну установу «Обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» Запорізької обласної ради (м. Бердянськ) у рамках навчальної дисципліни «Організація роботи з різними соціальними групами» під керівництвом доцента кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Анастасії Тургенєвої.

Продовжити читання “Корисний навчальний візит”