На пару – з практиком

Минулого тижня доцент кафедри прикладної психології та логопедії Ганна ЛОПАТІНА разом із логопедом-практиком м. Запоріжжя Олесею МОРОЗОВОЮ провели бінарну лекцію з навчальної дисципліни «Логопедія», яка займає провідне місце в процесі фахової підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

Продовжити читання “На пару – з практиком”

Професійна мотивація вчителів-дефектологів та логопедів

Мотивація є найважливішим структурним елементом психології особистості. Професійна мотивація – взаємопов’язана сукупність потреб, мотивів і цілей особистості, яка спонукає, спрямовує і регулює її діяльність для досягнення професійної компетентності.

Продовжити читання “Професійна мотивація вчителів-дефектологів та логопедів”

Залучення здобувачів вищої освіти до перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Логопедія. Спеціальна психологія»

Фінальна заліково-екзаменаційна сесія здобувачів вищої освіти 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта видалася дуже насиченою не тільки аудиторними заняттями – лекціями, семінарськими, практичними заняттями, захистом практики, звітностями, а й різними незвичними для студентів заходами.

Продовжити читання “Залучення здобувачів вищої освіти до перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Логопедія. Спеціальна психологія»”

До 160-річчя Володимира Хавкіна. Запрошуємо на зустріч

15 березня 2020 р. виповнюється 160 років з дня народження видатного бактеріолога, випускника Бердянської чоловічої гімназії Володимира Хавкіна. З цієї нагоди НДІ Історичної урбаністики організовує захід у Бердянському державному педагогічному університеті. Співробітники НДІ вже доволі давно вивчають життя та спадок Володимира Хавкіна, відшукуючи в архівах і бібліотеках України та закордону відповідні джерела. Природно, що акцент при цьому робиться на вивченні зв’язків Хавкіна з Південною Україною і безпосередньо з Бердянськом.

Продовжити читання “До 160-річчя Володимира Хавкіна. Запрошуємо на зустріч”