Опонування дисертацій – важлива ланка наукової роботи

2 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) відбувся успішний захист дисертації «Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки» Аліни Дрокіної на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Продовжити читання “Опонування дисертацій – важлива ланка наукової роботи”