Співпраця з батьками здобувачів вищої освіти

Важливим елементом у підготовці майбутніх спеціалістів є співпраця викладачів закладів вищої освіти з батьками здобувачів  освіти. У час стрімкого розвитку комп’ютерних технологій зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу стає доступним і на великій відстані.

Продовжити читання “Співпраця з батьками здобувачів вищої освіти”

Задля досягнення ґендерної рівності

Упродовж листопада ц. р. Наталя Рибнікова, здобувачка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, провела цикл онлайн-лекцій про 5-ту Ціль сталого розвитку – ґендерну рівність.

Лекції були проведені для здобувачів спеціальності 231 Соціальна робота різних рівнів та форм здобуття освіти. Загальна кількість учасників становила 45 осіб. Такі освітні заходи є частиною соціального проєкту, який реалізовує Наталя, як переможниця програми «SDG-Амбасадори» 2020.

Продовжити читання “Задля досягнення ґендерної рівності”

Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків

Бердянський державний педагогічний університет залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, представників роботодавців. Доброю традицією є така практика під час підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Зокрема, в рамках вивчення освітньої компоненти «Анатомія і фізіологія людини» (викладачі доц. С. Книш, ст.в. І. Расторгуєва) до аудиторних занять із застосуванням дистанційних технологій на платформі Zoom були залучені Оксана Волошина та Віра Корвегіна, як професіонали-практики КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія».

Продовжити читання “Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків”

Однією з форм наукової діяльності студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) є відвідування засідань студентських наукових гуртків. У вільний від навчання час здобувачі вищої освіти підвищують власний рівень наукової підготовки, приймаючи участь у планових заходах гуртка.

Продовжити читання “”