Підсумки професійної самоосвіти викладачів хореографії

Сучасні виклики сьогодення, інноваційні підходи до організації освітнього процесу в ЗВО формують у викладача нової формації потребу в активній та неперервній самоосвіті. Підсумовуючи результати першого півріччя 2020–2021 навчального року, можна констатувати зростання наукової, методичної та цифрової освіченості педагогічної спільноти кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ.

Продовжити читання “Підсумки професійної самоосвіти викладачів хореографії”