Продуктивно практикували й задоволення з цього мали

Сьогодні, 24-го грудня, в Інституті соціально-педагогічної та корекційної освіти БДПУ відбулась звітна конференція з практики студентів 4-го та 5-го курсів спеціальності «Корекційна освіта». Логопедична практика в спеціальних закладах проводилася відповідно навчального плану чотири тижні, в VII семестрі з 10.11.2014 р. по 06.12.2014 р. Студенти 404 та 503 груп проходили логопедичну практику у спеціальних закладах міста Бердянська та враховуючи клопотання відділів освіти, за місцем проживання або роботи.

Початковим етапом організації практики було проведення настановної конференції, завданням якої було ознайомлення студентів зі змістом програми, їх правами, обов’язками, критеріями оцінювання результатів діяльності студентів під час виконання обов’язків учителя-логопеда (учителя-дефектолога, вихователя логопедичної групи). Режим роботи студентів під час практики було визначено керівниками практики та узгоджено з правилами внутрішнього розпорядку баз практики. У процесі проходження практики здійснювався щоденний і підсумковий контроль та облік роботи студентів-практикантів.

Основна мета логопедичної практики – проведення логопедичної роботи в умовах спеціального закладу, формування у студентів-практикантів уявлення про особливості корекційно-виховного процесу, стимулювання використання теоретичних знань на практиці під час діагностики та корекції мовленнєвих порушень у дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення.

Звіти групових керівників та студентів, бесіди з учителями-логопедами (учителя-дефектологами, вихователями логопедичної групи) й адміністрацією закладів свідчать, що студенти загалом:

 • ознайомились зі спеціальним закладом, із контингентом вихованців спеціального закладу, особливостями комплектації груп;
 • набули вміння спостерігати та аналізувати навчально-виховний та корекційний процеси діяльності учителя-логопеда (учителя-дефектолога, вихователя логопедичної групи) спеціального закладу;
 • навчилися діагностувати стан сформованості мовленнєвих і немовленнєвих процесів у дітей із тяжкими порушеннями мовлення та з урахуванням зазначених відомостей і показників заповнення мовленнєвих карток;
 • набули навичок складання та аналізу планів-конспектів логопедичних занять;
 • вивчали та проводили цілеспрямовану комплексну корекційно-розвивальну роботу з урахуванням рівня порушень мовленнєвого розвитку;
 •  спостерігали та приймали безпосередню участь у процесі взаємодії в роботі учителя-логопеда (учителя-дефектолога, вихователя логопедичної групи), музичного керівника і батьків дітей із тяжкими порушеннями мовлення;
 • удосконалювали навички оформлювати педагогічну документацію та добирати матеріал для курсових робіт.

Звіт з практики студенти захищали на підсумковій конференції перед комісією, до складу якої входили керівник практики від вищого навчального закладу (Н. Ф. Смирнова), групові керівники практики (Г. О. Лопатіна та Є. Ю. Линдіна), викладачі кафедри (Н. М. Анастасова, Н. А. Бондаренко, Н. В. Кеда, К. О. Ракович, А. О. Старцева). У ході конференції студенти звітували про свою роботу під час практики, надали узагальнений аналіз її результатів, обмінювалися досвідом у формі відео-фото-презентацій перебігу практики й творчих звітів, обговорили причини труднощів та висловили пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів до здійснення майбутньої професійної діяльності.

Критеріями оцінки результатів навчально-виробничої практики студентів виступили: рівень теоретичної підготовки студентів, осмислення ними своєї діяльності (її мети, завдань, змісту, методики); рівень професійної спрямованості педагогічної діяльності майбутніх корекційних педагогів, їхньої соціальної активності (гуманне ставлення до дітей, активність, відповідальність, зацікавленість до майбутньої професії, творче ставлення до роботи); рівень сформованості професійно-педагогічних умінь.

Активну участь в організації та проведенні, розроблюванні дидактичного матеріалу до корекційно-розвивальних занять брали практиканти.

Потрібно відзначити достатній рівень підготовленості студентів-практикантів до виконання професійних обов’язків. Так, Лілія Сіннікова, Ірина Мусатова, Альона та Світлана Калюжні сумлінно готувалися до проведення занять, знайшли індивідуальний підхід до вихованців інтернату, вдало організували їх діяльність на заняттях та добирали дидактичний матеріал.

Студенти Поліна Бараннік, Марина Міщенко, Дар’я Лисенко, Таїсія Ткаченко, Інна Сєчіна, Анастасія Драглова особливу увагу приділяли проведенню індивідуальних занять, активно допомагали логопеду, постійно звертались до групового керівника за консультаціями, сумлінно підійшли до оформлення звітної документації, надали повний та ґрунтовний звіт про результати проходження логопедичної практики.

Студенти, які проходили практику за місцем проживання (Яна Данильченко, Анастасія Пасічник) продемонстрували достатній рівень теоретичної підготовки, здобули практичні навички навчально-корекційної роботи, а саме: у проведенні різних видів занять, індивідуальної роботи з дітьми, роботі з батьками тощо.

Схвальні відгуки та подяки від завідувачів, директорів, учителів-логопедів, дефектологів, батьків підтверджують сумлінне ставлення й відповідальність студентів-практикантів до проходження практики та своїх професійних обов’язків. Керівництво закладів відзначило деяких наших студентів та запропонували подальше працевлаштування.

Проходження логопедичної практики сприяє формуванню у студентів-практикантів уявлення про особливості корекційно-виховного процесу в спеціальному закладі та їх підготовці до виконання професійних обов’язків учителя-логопеда (учителя-дефектолога, вихователя логопедичної групи).

Ганна Лопатіна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри прикладної
психології та логопедії

На фото: цікаві моменти із
практики студентів
Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print
КатегоріїБез категорії