Аспекти штучного інтелекту

_DSC0312

21-26 вересня ц. р. вперше на базі БДПУ проходила Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» АІІ8'2015. Конференція організована з ініціативи Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Бердянського державного педагогічного університету, Білоруського державного університету, НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ, «Люблінської політехніки» (Польща).

_DSC0322   _DSC0372

Мета конференції – об'єднання зусиль вчених різних країн у розвитку фундаментальних досліджень і прикладних розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних технологій та їх практичної реалізації в різних сферах людської діяльності.

 Робота конференції проходила у формі пленарних та секційних засідань, дискусій, круглих столів «Сучасні проблеми штучного інтелекту», «Інтелектуальні проблеми педагогіки».

_DSC0381

На конференції були присутні 63 учених, фахівців, аспірантів і студентів, що представляють 39 наукових установ, вищих навчальних закладів та промислових організацій з міст України, Білорусі, Польщі, США та інших країн світу, у тому числі член-кореспонденти НАН України, доктори наук, кандидати наук, аспіранти, студенти та магістри.

На пленарних та секційних засіданнях було обговорено широке коло теоретичних і прикладних проблем створення систем штучного інтелекту, систем формування та прийняття рішень, планування та управління, інтелектуальних систем для роботи з природними мовами, паралельних обчислень, нейромережевих, мережевих і мультиагентних технологій, систем цифрової обробки сигналів і зображень, аналізу даних і розпізнавання образів, управління, інформаційного забезпечення та робототехнічних систем. Конференція пройшла при високій активності і великій зацікавленості учасників.

IMG_20150924_141253   IMG_20150924_142810

Матеріали конференції будуть видані у видавництві ІПШІ «Наука і освіта» (Україна) у номерах міжнародного науково-теоретичного журналі «Штучний інтелект» (входить до фахових видань України по фізико-математичним і технічним наукам, Індекс цитування в науко метричній базі Goodle 28.

   Учасники конференції дійшли висновку, що на даний момент, враховуючи зародження у 50-х роках минулого століття наукового напряму Кібернетика, його подальшого розвиток в межах технічних наук та виділення у окрему наукову спеціальність «Системи і засоби штучного інтелекту». Стан сучасних досліджень та доказова база, що свідчить про неможливість подальших досліджень в галузі Штучного інтелекту без залучення наукового знання в галузі біології, медицині, філософії, технічних наук. Тому на даний час можна констатувати перехід до етапу виділення штучного інтелекту в міждисциплінарну галузь знань

   Конференція показала стійке зростання інтересу до проблеми штучного інтелекту і співробітництва в цій галузі, а також наявність високопрофесійних учених, фахівців і педагогів, перспективної молоді та здібних студентів.

   Висловлюємо щиру подяку директору економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Ірині Макаровій, майстрам виробничого навчання вищої категорії Ярошенко Л. П. та Богданову Р. І., студенткам  Аліні Бондаревій, Мар’яні Тришмак та Марині Чахоян за підготовку гарних фахівців у сфері ресторанного сервісу та бездоганне обслуговування учасників конференції у звичайній студентській університетській їдальні.

 

    Ганна Алєксєєва,

alexeeva
к.п.н., доцент кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін і інформатики  факультету комп'ютерних та енергозберігаючих технологій БДПУ

На світлинах: учасники та організатори Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» АІІ8'2015

Світлини з архіву факультету

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print