Багатоаспектне висвітлення

Вийшов у світ перший випуск збірника наукових праць «Теорія і методика хортингу». Засновниками збірника виступили Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України та Всеукраїнська громадська організація "Українська Федерація Хортингу".

До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених, аспірантів, тренерів із хортингу. Автори спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне висвітлення шляхів щодо реалізації сучасних підходів у теорії та методиці хортингу.

zbirnyk_tmh_1_600 zbirnyk_tmh_2_600

Готується до друку черговий випуск збірника, в якому будуть опубліковані результати фахових, теоретичних і експериментальних досліджень з питань теорії та методики хортингу, дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук.

У збірнику передбачаються такі розділи:

  1. Історія становлення, розвитку хортингу як національного виду спорту України та його філософське і психологічне підґрунтя як виду бойового мистецтва.
  2. Популяризація здорового способу життя; організація та проведення спортивних заходів, їх фінансово-економічна, юридична підтримка; підготовка та участь спортсменів, суддів, тренерів, представників у змаганнях з хортингу.
  3. Виховний потенціал хортингу та методи навчання дошкільників, школярів і студентів із предметів: «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Фізичне виховання» та «Захист Вітчизни».
  4. Медико-біологічні основи хортингу: рекреація, фізична реабілітація; організація та контроль під час занять.
  5. Військово-патріотичне виховання та фізична підготовка допризовної молоді, курсантів і військовослужбовців Збройних Сил України, працівників силових структур.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти факультету комп'ютерних та енергозберігаючих технологій БДПУ Алла Хатько, яка є членом редколегії видання, запрошує до публікації наукових статей вчених, аспірантів, магістрантів, студентів. Для публікації у другому випуску збірника матеріали слід надсилати до 20 жовтня 2014 р. на ел. адресу horting.nauka@gmail.com.

З першим випуском збірника наукових праць «Теорія і методика Хортингу» можна ознайомитися за посиланням http://horting.org.ua.

«Університетське Слово»


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print