Дні науки в БДПУ

   В нашому університеті розпочинаються Дні науки в межах Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до професійного свята всіх науковців і працівників наукової сфери, який відзначається щорічно в Україні 20 травня відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 1997 року № 145 «Про День науки».

Науково-дослідна робота має статус пріоритетної в діяльності викладачів і студентів БДПУ. На 28 кафедрах університету навчальний процес забезпечують 264 викладачі, серед яких – 28 докторів наук, професорів, 171 кандидат наук, доцент. Завдяки зусиллям наших учених в університеті створені й успішно розвиваються відомі в Україні та за її межами наукові школи в галузі педагогіки, літературознавства, мовознавства, історії України, фізики.

В університеті на громадських засадах функціонують три науково-дослідні інститути: Інститут нанотехнологій (директор – професор Валерій Кідалов); Інститут слов’янознавства та компаративістики (директор –професор Софія Філоненко); Інститут історичної урбаністики (директор –професор Вікторія Константінова).

DSC_8455

В Інституті нанотехнологій за рахунок коштів державного бюджету виконується фундаментальне дослідження “Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей” (керівник: професор Валерій Кідалов). Приємно зазначити, що з 2017 року фінансуватиметься ще один держбюджетний науковий проект «Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки» (керівник – доцент Ігор Рогозін).

Упродовж 2016 року Міністерство освіти і науки України вперше провело конкурс наукових проектів для молодих учених, за  результатами якого проект наших молодих учених «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми» з 2016 року виконується за рахунок коштів державного бюджету (керівник – доцент Яна Сичікова).

У БДПУ успішно функціонують аспірантура й докторантура, дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

У 2016 р. працівники БДПУ захистили 8 кандидатських дисертацій, у тому числі 2 – у спецраді БДПУ (Іван Давиденко, Юлія Прядко). Уже цього року маємо три захищені докторські дисертації: доценти Ірина Шумілова, Олександр Школа, Наталя Панова, а також дві кандидатські: Тетяна Сущинська та Олена Кондратьєва. Загалом упродовж останніх трьох років захищені 15 докторських і 41 кандидатська дисертації.

Щорічно на базі університету проводяться наукові заходи різних рівнів,  зокрема, у 2016 році проведено 7 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів. Опубліковано 94 навчальних посібники, 36 монографій, 26 з них – в Україні, 10 – за кордоном; 985 статей, 663 з яких у вітчизняних наукових виданнях, 268 – у закордонних.

Науковці університету активно беруть участь у наукових конференціях, у тому числі й за кордоном. Зокрема, це конференції, що проходять у Польщі, Австрії, Угорщині, Чехії, Великобританії, Греції тощо.

У нашому університеті створені належні умови для підтримки талановитої молоді, її навчання. З метою вдосконалення форм науково-дослідної діяльності молоді, забезпечення умов для виявлення кожним студентом своїх науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань у БДПУ створено Раду молодих учених, головою якої обрано доцента Яну Сичікову.

DSC_7460

Молоді науковці університету у 2016 році стали переможцями обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки, зокрема, кандидат філологічних наук Тетяна Нікішина нагороджена Дипломом лауреата та сертифікатом на грошову премію в галузі «Українознавство», кандидат психологічних наук Наталя Цибуляк – у галузі «Педагогіка».

У 2016 році 7 студентів університету стали призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, 3 студентки – переможницями ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади.

У 2016 році БДПУ продовжив плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів, підписаних з освітніми та академічними інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Литви, Білорусі, Грузії, Румунії, Казахстану та Словаччини. Упродовж звітного року підписані нові договори про співпрацю з Чехією, Литвою, Грузією, Польщею. Загалом наразі університет уже має близько 122 договори про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями та їхніми структурними підрозділами. БДПУ в статусі партнера увійшов до проекту Еразмус+.

У 2016 році закінчилася реалізація спільного європейського проекту Темпус-4 «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» (координатор проекту в БДПУ – перший проректор, професор Ольга Гуренко).

Можна впевнено констатувати, що науковий потенціал професорсько-викладацького складу університету є досить потужним і здатним розв’язувати поставлені завдання щодо підвищення якості підготовки фахівців у сучасних умовах.

Ігор Богданов,
ректор БДПУ,
професор  


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print