Думати, шукати, вдосконалювати…

Учора, 11 грудня, в конференц-залі університету відбулося перше в цьому навчальному році засідання у форматі семінару педагогічної майстерності для молодих викладачів «Цілісний науково-педагогічний процес у вищій школі».

Вітаючи учасників семінару, голова методичної ради університету, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Наталя Сосницька ознайомила слухачів із планом роботи, зазначивши, що методичний семінар розрахований на 8 занять упродовж 2014-2016 навчальних років, останнє з яких буде урочистим, де його учасники одержать відповідні Сертифікати. Наталя Леонідівна підкреслила, що в університеті вже накопичено певний досвід організації такого семінару, його організатори пропонують для обговорення як теоретичні питання, що є актуальними сьогодні, так і проблеми, що безпосередньо стосуються освітньої практики. Було апробовано і різні форми організації роботи: майстер-класи, доповіді з обговоренням, робота у парах, групами, тренінгові вправи тощо.

Голова семінару Ірина Глазкова відзначила, що сьогодні різко зріс запит на кваліфікованого, творчо мислячого, конкурентоспроможного вчителя, якого ми маємо підготувати у стінах ВНЗ. Таким чином, час висуває дедалі вищі вимоги не лише до вчителів школи, але, передусім, до викладачів вищих навчальних педагогічних закладів, які безпосередньо займаються підготовкою кадрів. Для того, щоб підготувати вчителя нового покоління, викладачам необхідно працювати над собою, думати, шукати, вдосконалювати власну педагогічну майстерність. Саме так з’явилася ідея організації методичного семінару для молодих викладачів за ініціативи ректора університету, професора Вікторії Анатоліївни Зарви.

Ірина Яківна означила і основну мету семінару, яка полягає в тому, щоб надихнути його учасників до професійного самовдосконалення, на досягнення професійної вершини, оскільки передавати готові поради, незалежні від конкретних умов виховання і навчання, неможливо, можливо передати ідею, виведену з досвіду, а не сам досвід.

Згодом організатори семінару запросили до слова кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри вищої школи і управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Василя Крижка, людину, яка має наукову школу, суттєві наробки в галузі менеджменту в освіті, людину-практика, яка пройшла шлях від вчителя школи до ректора університету. Його доповідь передбачала аналіз особливостей організації навчального процесу у вищій школі, на початку якої доповідач звернувся до історії виникнення перших прототипів сучасних університетів. Не обійшов увагою професор Крижко й моделі сучасної вищої школи, зокрема: «Гумбольдський дослідницький університет», британську модель інтернатного типу, французьку модель «великих шкіл», модель Чікагського університету, піддавши критичному аналізу переваги й недоліки кожної із них.

collage3

Професор Крижко ґрунтовно проаналізував основні напрями реформування процесу оволодіння навчальними курсами в університетах, а саме: забезпечення тісного зв'язку розвитку навичок із змістом курсу; інтеграцію нових дослідницьких підходів; зміщення акценту на підтримку при упровадженні нових навчальних планів, а не на контролі за їх виконанням; організацію навчання в малих групах; використання авторських текстів.

Цікавим і ґрунтовним було повідомлення на кшталт майстер-класу Наталі Сосницької про методологічні підходи організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Наприкінці семінару організатори запропонували його учасникам анкету-опитувальник з метою з’ясування труднощів, що виникають у них у процесі організації навчально-виховної і методичної роботи у виші, а також проблем, обговорення яких, на їхню думку, є бажаним на наступних заняттях.

До початку семінару його учасники мали змогу познайомитися з виставкою літератури (навчальні посібники, підручники, монографії викладачів університету, збірники наукових праць БДПУ, наукові періодичні видання), яку підготували працівники бібліотеки університету (завідувач – Світлана Білокінь).

Ірина Глазкова,
голова семінару,
доктор педагогічних наук,
професор


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print