Європейські концепції полікультурної освіти у БДПУ: проблеми, сучасність, перспективи

IMG_2009

17-18 вересня цього року на базі Бердянського державного педагогічного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «БАГАТОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА»

Організаторами заходу виступили Європейська комісія, Міністерство освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет, Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти, кафедра соціальної педагогіки, Інститут філології і соціальних комунікації, кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін, за підтримки Бердянського осередка Української асоціації корекційних педагогів, Відділу організаційної роботи та внутрішньої політики Виконавчого комітету Бердянської міської ради, Національної академії педагогічних наук України, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та Хмельницького національного університету.

Конференція проходила в рамках спільного європейського проекту ТЕМПУС-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями».

На участь у конференції подали заявки близько 250 науковців з різних вищих педагогічних навчальних закладів України, Білорусі, Росії, Болгарії, Німеччини.

IMG_1927

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: ректор Бердянського державного педагогічного університету, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівника освіти України, дійсний член Міжнародної академії гуманізації освіти Вікторія Зарва, головний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради Ігор Зубрицький, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету Лариса Казанцева, заступник директора Інституту філології і соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент Ольга Сенічева.

На конференцію надійшли  відео-привітання від координатора спільного європейського проекту ТЕМПУС-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями», доктор педагогічних наук, професор Фондового університету Хільдесхайм (Німеччина) Ольга Грауманн, перший проректор Мозирського державного університету ім. І.П. Шамякіна (Білорусь), кандидат педагогічних наук, доцент Микола Лебедєв та завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор Марина Васильєвої.

IMG_1908

На пленарному засіданні були заслухані наукові доповіді, присвячені різним аспектам багатокультурності, інклюзивної освіти та гетерогенності:

«Досвід і перспективи участі Бердянського державного педагогічного університету в проекті ТЕМПУС-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» (Гуренко Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки, координатор спільного європейського проекту ТЕМПУС-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» в Бердянському державному педагогічному університеті),

«Багатокультурність як педагогічна проблема» (Баханов Костянтин – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету),

«Концептуальна модель організації науково-педагогічних досліджень в умовах гетерогенності» (Сосницька Наталя – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету),

IMG_1961

«Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури до роботи в школах із національними мовами навчання» (Загороднова Вікторія – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету),

«Хохли, мазепинці, русини: мультикультурна перспектива українського ретро-детективу» (Філоненко Софія – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету),

«Особливі освітні потреби студентів БДПУ: результати соціологічного дослідження в рамках Темпус-проекту» (Захарова Наталя – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету).

На секційних засіданнях учасники мали змогу висловити власну думку з цієї проблеми, подискутувати, обмінятися досвідом.

IMG_1941

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Багатоманітність культур як педагогічна проблема» учасники дійшли висновку, що ця проблематика складна, багатогранна, педагогічний контекст її розв’язання полягає в тому, що метою сучасної освіти є підготовка особистості майбутнього громадянина  держави, здатної орієнтуватися у швидкоплинному житті, готового до конструктивної взаємодії в багатокультурному просторі.

Ольга Ілішова, асистент

кафедри соціальної педагогіки

На фото: окремі моменти роботи Міжнародної науково-практичнаої конференції «Багатоманітність культур як педагогічна проблема».

 

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print