Фестиваль студентської науки на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв

16 травня 2017 року традиційно на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв відбулися засідання студентських наукових секцій.

Студенти спеціальності «Початкова освіта» поділилися результатами своїх досліджень з проблеми «Підготовка майбутнього вчителя до формування освітнього простору нової школи», метою якого було привернути увагу та залучити до обговорення актуальних питань сучасної педагогічної науки майбутніх учителів початкової школи.

Під час засідання студенти старших курсів виступили з доповідями, в яких розкривали актуальні проблеми щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Зокрема, було окреслено шляхи підвищення рівня екологічної вихованості молодших школярів (Олена Коваленко, 3 курс), необхідність створення системи виховання толерантної особистості учня (Анастасія Кухарська, 3 курс); висловлені міркування про використання досвіду Василя Сухомлинського під час створення сучасного освітньо-виховного середовища для учнів початкової школи (Софія Чубир, 5 курс); зазначені особливості організації навчально-виховної роботи студентів-практикантів у літніх оздоровчих таборах (Маргарита Терехова, 4 курс). Жваве обговорення викликала проблема формування рефлексивних умінь майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (Дарія Шатіло, 7 курс), яка визнана кращою, а студентка нагороджена Подякою Бердянського державного педагогічного університету.

Усі виступи студентів-дослідників супроводжувалися доречними презентаціми, що допомагало слухачам краще сприймати інформацію.

 Студенти 21-22, 31-32 груп спеціальності «Початкова освіта» брали участь в засіданні секції «Сучасні проблеми початкової освіти» (керівники: доценти Лада Чемоніна, Олена Малицька.

Майбутні фахівці мали можливість обговорити сучасні проблеми трансформації нової початкової школи, а саме: формування еколого доцільної поведінки молодших школярів в умовах сталого розвитку, інформатичної компетентності; організації проектної діяльності молодших школярів; навчання письму ліворуких дітей. У ході обговорення відзначено різноплановість тематики виступів, їх змістовність та ґрунтовність, практичну спрямованість. Студенти виявили достатній рівень здатності працювати з науковими джерелами, аналізувати й узагальнювати важливі для власного дослідження позиції, уміло поєднувати розуміння проблеми та бачення перспектив її вирішення.

1

Найкращою з наукового погляду визнано доповідь студентки 7 курсу Тетяни Мухіної «Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах інформатизації початкової освіти», за що її нагороджено Подякою ректора БДПУ.

У цілому, студентські доповіді віддзеркалили рівень наукового потенціалу майбутніх фахівців початкової освіти.

Актуальні питання психологічної науки сьогодення розглядалися на засіданні студентської наукової секції «Напрями та тенденції розвитку сучасної психології», що проводилася під керівництвом викладачів кафедри психології. Доповідачами були студенти 4 курсу напряму підготовки 6.030103 Практична психологія.

Перспективними цього року стали дослідження психологічних особливостей розвитку молодших школярів, а саме: супровід гіперактивності та подолання страхів; формування гендерних стереотипів, моральної свідомості та мотивації до навчання; попередження брехні тощо. Не залишилися без уваги й такі актуальні проблеми, як емоційне вигорання юнаків; копінг-стратегії вчителів; психологічне здоров’я спортсменів; психологічні особливості адаптації людей похилого віку до старіння тощо.

Кращі доповіді, які викликали жваве обговорення студентів, відзначені грамотами. Так, Грамоту ректора Бердянського державного педагогічного університету за кращу наукову доповідь отримала Тетяна Афанасьєва; грамотами декана факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв нагороджені: Анастасія Литвиненко – за професійну спрямованість дослідження; Анастасія Конюшенко – за оригінальне вирішення наукової проблеми; Аліна Новік – за практичну значимість наукового дослідження.

Отже, сучасна психологічна наука знаходиться в постійному розвитку, тому актуальним залишається пошук перспективних шляхів вирішення її актуальних проблем.

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки Бердянського державного педагогічного університету на кафедрі музичного виховання проводилась студентська наукова конференція, присвячена 140-річчю всесвітньовідомого композитора, педагога, громадського діяча Миколи Леонтовича «Глибина національного мелосу та педагогічні ідеї в спадщині Миколи Леонтовича» (відповідальні – доценти Дубінець І.В., Омельченко А.І.).

Студенти спеціальності «Музичне мистецтво» підготували доповіді, присвячені творчості М. Леонтовича, а саме: художні форми в шкільних хорах, хорові обробки народних пісень,  особливості духовних творів композитора, музична мова в народно-фантастичній опері «На русалчин Великдень» тощо. На початку конференції звучали відомі хорові твори великого М. Леонтовича «Дударик», «Зоре моя вечірняя» у виконанні студентського мішаного хору під керівництвом старшого викладача кафедри Юрія Смаковського. Упродовж конференції використовувалися фрагменти фільмів, присвячених творчості великого композитора, аудіо- та відеозаписи творів у виконанні інших колективів. Студенти, які брали участь у студентській науковій конференції, були відзначені грамотами «За активну участь у Всеукраїнському фестивалі науки» в Бердянському державному педагогічному університеті. Так, Подякою Бердянського державного педагогічного університету за найкращу доповідь нагороджено студентку 4 курсу Олександру Отришко.

2

16 травня 2017 року відбулося засідання наукової секції «Актуальні питання мистецько-педагогічної освіти» студентів спеціальності «Хореографія». Усього з доповідями виступило вісім студентів, які за ґрунтовне висвітлення різних проблем нагороджені грамотами декана ФППОМ та сертифікатами Ради молодих вчених БДПУ. Найкращою визнано доповідь студентки 4 курсу Терехової Маргарити, за що вона нагороджена грамотою ректора БДПУ.

3 4

5

"Університетське Слово"
(за матеріалами та світоинами факультету)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print