Фольклорні надбання Запорізького краю очима студентів-музикантів

В Інституті психолого-педагогічної освіти та мистецтв 12 березня  ц. р. відбулася звітна конференція з фольклорної практики студентів 25-а групи напряму підготовки «Музичне мистецтво».

ZFXjuVrreNw

Діяльність студентів під час практики складалась із чотирьох видів роботи: навчальної (закріплення уміння розпізнавати та оцінювати автентичні форми фольклорної культури); педагогічної (навчання спілкуванню з людьми, оволодіння навичками ведення бесіди, проведення суспільно-пропагандистської роботи); виховної (пробудження інтересу  студентів до історії людства, його культури, побуту); наукової (накопичення матеріалів для дослідження процесів, що визначають еволюцію сучасного українського фольклору і можуть бути згодом підготовлені до публікації, стати основою для написання наукової роботи).

eG6UWChDXiI

За час збирацької діяльності студенти здійснили комплексне вивчення сучасного стану побутування духовної культури Запорізького краю, ознайомилися з його фольклорними надбаннями та підвели підсумки  фольклорної практики під час звітної конференції.

На підсумковій конференції студенти продемонстрували відео і фотоматеріали, магнітофонні та комп’ютерні записи, зібрані в процесі проходження фольклорної практики; інсценізували фольклорні твори, записані від носіїв фольклору; розшифрували, проаналізували їх репертуар.

Найбільше практиканти зібрали календарно-обрядових та ліричних пісень, серед яких виявилося чимало своєрідних, автентичних, поширених тільки у межах певного населеного пункту. Збирацька діяльність сприяє збереженню, популяризації скарбів народної пам’яті, формуванню національного світогляду та педагогічної компетентності  майбутнього фахівця. Саме для цього студенти та керівник практики – кандидат педагогічних наук, доцент Інна Пащенко прийняли рішення укласти збірку фольклорно-етнографічних матеріалів Запорізького краю.

«Університетське Слово»
(за матеріалами та світлинами І. Пащенко)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print