Із Німецькою службою академічного обміну…

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри іноземних мов і методики викладання Інституту філології та соціальних комунікацій університету є міжнародна співпраця, спрямована на вивчення та поширення зарубіжного досвіду підготовки вчителів, обмін результатами дослідницької роботи з зарубіжними навчальними закладами. Кафедра підтримує активні контакти із представниками різних країн.

У вересні ц. р. кафедра іноземних мов і методики викладання ІФСК БДПУ запросила професора порівняльного мовознавства Фрайбурзького університету імені Альберта Людвіга Атанасіуса Маустакаса (Німеччина) для проведення практичних занять та читання лекцій з курсів «Країнознавство Німеччини», «Практична граматика німецької мови», «Порівняльна граматика німецької мови», «Історія німецької мови», «Діалектологія німецької мови» для студентів філологічних та нефілологічних спеціальностей БДПУ.

На першій зустрічі з адміністрацією та студентством університету професор представив програму курсів запланованих дисциплін, яка розрахована на чотири місяці. Мета програми – поглибити лінгвокраїнознавчі знання студентів, вдосконалити їхні мовленнєві вміння. Ці курси необхідні для формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів.

Після закінчення курсів, які триватимуть до кінця грудня, у разі успішного складання іспиту, студенти отримають сертифікати DAAD (Німецька служба академічного обміну), які підтвердять їхній рівень володіння німецькою мовою.

Слухачами курсів, що проводить професор А. Маустакас, є також викладачі університету та вчителі загальноосвітніх шкіл м. Бердянська. Це сприяє підвищенню їхньої професійної кваліфікації та розширенню кругозору і сфери інтересів. На практичних заняттях професор використовує різні форми роботи зі студентами: індивідуальну, групову, колективну, стимулюючи активність, самостійність і творчість студентів, вдосконалюючи їхню методичну компетентність. Завдяки використанню інноваційних методів викладання німецької мови, що ґрунтуються на інтерактивній взаємодії, заняття проходять цікаво, інтенсивно й продуктивно. Особливо активно заняття та лекції професора А. Маустакаса відвідують студенти філологічних спеціальностей, що сприяє розвитку їх професійних якостей та комунікативних навичок, засвоєнню майбутніми вчителями сучасних методів викладання німецької мови.

Співпраця з професором триває з 2006 року. За цей час Атанасіус Маустакас неодноразово виступав з доповідями на науково-практичних семінарах та конференціях. Особливо актуальними були розвідки професора з порівняльного мовознавства, оскільки на базі Маріупольського державного університету вчений займається дослідженнями у сфері вивчення грецьких діалектів Приазов’я.

«Університетське Слово»
(за матеріалами кафедри)
На світлинах: практичне заняття з граматики німецької мови для студентів Інституту філології та соціальних комунікацій; лекція з  історії німецької мови
Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print