Культура охорони праці

Завтра – Всесвітній день охорони праці

На конференції Британської промисловості в Лондоні, присвяченій розвитку культури безпеки було сформульовано просте і в той же час достатньо повне визначення культури охорони праці, яке дослівно звучить як «те, як у нас тут все робиться» або «як ми дотримуємося правил безпеки та діємо».

Культура безпеки – це сукупність способів, за допомогою яких забезпечується управління безпекою на робочому місці, і часто відображає справжні погляди, переконання, уявлення та цінності працівників щодо безпеки.

Культура організації може виражатися в певній символіці (лейблі, вивісці), призначеній для створення іміджу підприємства або організації в зовнішньому оточенні.

Це заходи, які ми проводимо з певною періодичністю і з конкретною метою:

 • програмні заяви (виконана робота і заплановані дії);
 • річні звіти, що демонструють досягнення та позитивні результати нашої діяльності у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільної оборони;
 • розрахунок економічної ефективності впровадження запропонованих варіантів з підвищення безпеки, який наочно демонструє зміну виробничих показників.

Це формальний бік роботи. Культура може також виявлятися і у вигляді менш помітних і яскравих речей. Конкретні дії і методи роботи керівництва підприємства: як самого керівника (ректора), так і громадських організацій (профспілкового комітету, служби охорони праці), система неформальних зв'язків всередині організації і підрозділів (взаємини завідувачів кафедр і деканів факультетів зі своїми підлеглими) і співпраця усіх співробітників.

Поняття «те, як у нас тут все робиться» передбачає загальні методики та взаємодії в рамках компанії, які розробляються, обговорюються й затверджуються на рівні керівництва.

Тим не менше, основні (глибинні) характеристики культури – це моральні цінності, непохитні переконання, ідеології та обмеження, умовні й безумовні, усвідомлені й підсвідомі. Зазвичай працівникам структури непросто розпізнати чіткі межі й відмінності між такими.

Неможливо переоцінити роль культури як загального поняття в організації охорони праці. У будь-якій престижній організації (де все на вищому рівні) вона відіграє надзвичайно важливу роль, становить базову цінність для всіх працівників організації. І, навпаки, компанії з низькою культурою вважають охорону праці несуттєвою, такою, що дратує, й відволікає від справжніх («реальних справ»), що забезпечують фінансову прибутковість.

Таким чином, культура охорони праці організації – багатогранне й різнопланове явище, для створення і розвитку якого необхідні такі умови:

 • прихильність керівників у виконанні основних вимог з охорони праці, зацікавленість у її забезпеченні співробітників та підвищення їх мотивації за допомогою як морального, так і матеріального стимулювання;
 • менталітет працівників;
 • сприйняття співробітниками охорони праці на робочих місцях (атмосфера, або клімат безпеки);
 • гасла, спрямованість, а також історія організації;
 • політика і процедури організації;
 • пріоритети безпосередніх керівників на місцях, їх зобов'язання, відповідальність;
 • пріоритеті підсумкової прибутковості підприємства в порівнянні з виконанням необхідного мінімуму з дотримання техніки безпеки;
 • своєчасне виправлення помилок і коригування небезпечної поведінки при виконанні.

При правильно організованому підході до створення стійкої позитивної культурі охорони праці кожен відчуває відповідальність за власну безпеку, і ближнього, щодня стежить за її дотриманням.

При цьому ставлення співробітників не є формальністю: під час виконання службового обов'язку вони не бояться визнавати загрозливі фактори і невідкладно вживають заходів щодо їх усунення. При стійкій позитивній культурі охорони праці будь-який працівник без зволікання і зайвої скромності може звернутися до керівника. І така поведінка не буде вважатися надмірним службовим завзяттям або зайвими маніпуляціями: організація буде цінувати і заохочувати його. Так у співробітників увійде в звичку регулярно контролювати один одного і вказувати на поведінку, небезпечну відносно охорони праці, незважаючи на докори та осуд інших.

Переваги культури охорони праці:

 • скорочення кількості нещасних випадків та прецедентів;
 • низька аварійність і плинність кадрів;
 • мала кількість прогулів;
 • висока продуктивність.

Для створення розвиненої й стійкої культури охорони праці потрібні час і сили, це, як правило, займає кілька років. Участь керівників і працівників у вирішенні питань охорони праці має стати невід'ємною частиною повсякденної діяльності підприємства. Сформувати таку культуру допоможе ряд послідовних кроків, спрямованих на неухильне вдосконалення системи охорони праці:

 • інформативність – збір і аналіз необхідної інформації: статистика та відомості про основні показники охорони праці;
 • відкритість – інформування про події й озвучування проблем, пов'язаних з безпекою;
 • досвід – аналіз і виправлення помилок;
 • гнучкість – готовність перебудовуватися і змінювати темп та курс виробництва;
 • справедливість – вживати послідовно справедливі та обґрунтовані заходи.

При цьому культура охорони праці – явище досить мінливе. Однією неправильною заявою можна перекреслити результати багаторічної кропіткої роботи.

Іншими словами, культура охорони праці повинна бути комбінацією лідерства та підтримки з боку керівників вищої ланки, участі в діяльності керівників нижчого рівня та залучення працівників у дотриманні заходів безпеки.

І першочерговим завданням для всіх без винятку є необхідність створити належні умови для передбачення та попередження небезпечних випадків, що дозволить суттєво зменшити витрати на ліквідацію наслідків, забезпечити безперервність технологічного процесу та зберегти здоров’я і життя працівників.

Ірина Москвіна,
доцент кафедри методики викладання
фізико-математичних дисциплін
та інформаційних технологій у навчанні


ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення в 2015 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та проведення у 2015 році Дня охорони праці у Бердянському державному педагогичному університеті під девізом: «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці»


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print