Монографія докторанта БДПУ

Доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса Шевченка Денис Чик, який нещодавно завершив навчання в  докторантурі Бердянського державного педагогічного університету з порівняльного літературознавства (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Вікторія Зарва), видав монографію «Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст.» (Хмельницький, 2017. – 356 с.). Вона була рекомендована до друку Вченою радою БДПУ.

Рецензентами виступили доктори філологічних наук І. М. Зимомря (Ужгородський національний університет), Е. Д. Циховська (Національний авіаційний університет), О. Д. Харлан (Бердянський державний педагогічний університет).

У центрі уваги автора монографії – проза українських (В. Наріжний, О. Сомов, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ’яненко, Є. Гребінка, П. Куліш, Т. Шевченко, О. Стороженко та ін.) й англійських письменників (М. Ґ. Льюїс, Енн Редкліф, В. Г. Айрленд, Джейн Остен, Дж. Морьє, Марія Еджворт, В. Скотт, Ч. Діккенс, В. М. Теккерей та ін.), яка розглядається у призмі компаративної жанрології.

Основною метою дослідження є створення типології жанрових систем української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст. Окрему увагу приділено теоретичним і методологічним аспектам ґенези уявлень про жанрову систему, термінологічному дискурсу та специфіці формування прозових жанрів української літератури окресленого періоду.

Монографія адресована насамперед літературознавцям, викладачам, вчителям і студентам філологічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться актуальними питаннями компаративного аналізу української та англійської літератур.

фото монографії

 

Кафедра зарубіжної літератури та
теорії літератури ІФСК БДПУ   

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print