Наші на Міжнародному форумі економістів у Бердянську

   Бажання людини заглянути в майбутнє існує стільки, скільки існує сама людина. Соціально-економічне життя будь-якого суспільства неможливе без передбачення майбутнього, без прогнозування перспектив її розвитку. У сучасних умовах економічні прогнози необхідні для визначення можливих шляхів і цілей розвитку українського суспільства та економічних ресурсів, які забезпечують це досягнення, а також для виявлення найбільш вірогідних і економічно ефективних варіантів довгострокових, середньострокових і поточних планів, обґрунтування основних напрямків економічної та технічної політики, передбачення наслідків рішень, що приймаються, і здійснювання реформ. Тому прогнозування стає одним з вирішальних наукових напрямків формування стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України.

ФОТО_1

Необхідність вирішення цих проблем зумовила проведення в Бердянську Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів». Конференція стала загальним проектом кафедр економічної кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Бердянського державного педагогічного університету, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Харківського національного економічного університету, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», і мала своєю метою подальший розвиток напрямів економічного прогнозування і пошуку шляхів вирішення проблем національної економіки на основі сучасних наукових концепцій.

ФОТО_3

Особливістю цього зібрання економістів став той факт, що його учасниками були лише доктори і кандидати наук, академіки Національною і галузевих академій наук України. Зокрема, участь в конференції взяли провідні науковці понад 40 університетів і 17 науково-дослідних та державних установ, серед яких 39 докторів наук і 24 кандидати наук. У конференції також взяли участь вченні із зарубіжних країн: Казахстану, Польщі, Словаччини, Угорщини, Греції, Чехії, Німеччини, Ізраїлю, а саме – Аристотельського університету м. Салоніки (Греція), Вільнюського університету (Литва), Економічного університету в Братиславі (Словаччина), Університету Дебрецена (Угорщина), Університету Економіки (Польща), Університету Бен Гуріона (Ізраїль), Казахського національного університету імені Аль-Фарабі (Республіка Казахстан). Провідних українських університетів і дослідницьких центрів: ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету ім.. В Гетьмана, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського національного університету ім.. Івана Франка, Національного технічного університету, «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного економічного університету ім.. С. Кузнеця, Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна, Національної металургійної академії (м. Дніпропетровськ), Запорізького національного університету та інші.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Бердянського державного педагогічного університету, д. пед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ігор Богданов, який акцентував увагу на важливості проведення конференції з такої проблематики на сучасному етапі становлення національної економіки, ознайомив присутніх з основними напрямами діяльності і науковою школою в університеті, а також побажав учасникам конференції плідної праці.

ФОТО_4

Учасників конференції також вітали депутат Бердянської міської поради В. П. Безверхий та заступник міського голови  І. М. Плющій, які відзначили, що сучасний розвиток національної економіки країни пов'язаний з глибокими структурними перетвореннями, трансформацією господарського комплексу України, здійсненням ефективної регіональної політики.  

Такий показовий склад учасників конференції зумовив представлення нових результатів в області сучасної теорії і практики застосування методів прогнозування, а також перспективних напрямів досліджень. Зокрема, були розглянуті проблеми аналізу кризисних явищ в економіці України, природа валютної кризи, запропоновані методи середньострокового прогнозування розвитку економіки України, методи прогнозування поведінки енергетичних і фондових ринків, нові методи прогнозування макроекономічної нестабільності економіки України і реального ефективного змінного курсу гривни, розроблена прогнозна модель економіки здоров'я, здійснено прогнозування міграції висококваліфікованих кадрів і пенсійного забезпечення, інноваційній і інвестиційній діяльності.

ФОТО_2

Кафедра економічної кібернетики і фінансів БДПУ на конференції представила дослідження в області застосування інформаційних технологій в прогнозуванні економічних процесів. Зокрема, розглянуті проблеми формування інформаційного суспільства, оцінки вкладу інтелектуального капіталу в створенні цінності компанії, концепція використання аналітичної інформаційної системи в управлінні банківськими ризиками, а також дослідження в області економічного прогнозування і управління курортними рекреаціями в регіоні.

Природно, що настільки крупний науковий форум не зміг би бути проведений без спонсорської допомоги і підтримки. Оргкомітет і всі учасники конференції висловили щиру вдячність депутатам Верховної Ради України А. С. Пономарьову та С. В. Валентирову, підприємцеві В. А. Чернову, депутатові Бердянської міської поради В. П. Безверхому за допомогу і підтримку в організації конференції, створенні комфортних умов і забезпеченні творчої роботи конференції.

«Університетське Слово»
(за матеріалами кафедра економічної кібернетики
і фінансів БДПУ)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print