Наші – на з`їзді

11 – 13 квітня ц. р. викладачі кафедри основ здоров’я,  фізичної реабілітації та екології ФФВ БДПУ взяли участь у IV ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ З’ЇЗДІ  ФАХІВЦІВ ІЗ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ (м. Дніпро).

Цей масштабний захід окреслив нові ідеї щодо підготовки фізичних терапевтів, ерготерапевтів, обґрунтував пропозиції щодо застосування біомедичного підходу в фізичній реабілітації, підготував  наукове підґрунтя для подальших наукових пошуків. З’їзд згуртував фахівців навколо постановки та розв’язання актуальних проблем  сучасної фізичної реабілітації, спортивної медицини, лікувальної фізкультури. Учасники з’їзду висвітлили проблеми сучасного стану спортивної медицини, медико-біологічного забезпечення спортивної та оздоровчої діяльності, актуалізували перспективи розвитку нейрореабілітації, реабілітації в травматології; підкреслили проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів з лікувальної фізичної культури та фізичної реабілітації.

У доповідях учасників з’їзду  яскраво означилась тенденція до синтезу застосування біогенетичних, оздоровчих, регенеративних та інформаційних технологій у фізичній реабілітації та спорті. Великий інтерес викликали ґрунтовні доповіді Світлани Дроздовської (тема: «Епігенетика в спорті»), Юлії Мазур (тема: «Поліморфізм генів рецепторів, які активуються факторами проліферації пероксисом: клінічне значення, роль у харчуванні та фізичній активності»), Олега Неханевича, Віктора Абрамова (тема: «Каналопатії:  стандарти діагностики, лікування й ведення спортсменів в аспекті профілактики раптової смерті»), Юрія Дехтярьова (тема: «Інформаційна біомедицина третього тисячоліття») та інших доповідачів.

Важливим є те, що учасниками навчально-методичної наради «Підготовка фахівців за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» задекларовано свою готовність щодо активної і системної співпраці задля підвищення ефективності підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія».

Світлана Хатунцева,
завідувач кафедри основ здоров’я,
фізичної реабілітації та екології БДПУ,
доктор педагогічних наук, доцент
Світлини з архіву кафедри

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print