Наукова співпраця викладачів мистецького напряму України

За результатами п’ятирічної співпраці з науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України та спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти викладачами кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету видано колективну монографію «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації».Рецензентами наукової праці стали докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету Людмила КОВАЛЬ, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки мистецтв та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені А. Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Ольга ЩОЛОКОВА, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Ольга ФЕДІЙ.

Науковцями висвітлено український досвід підготовки майбутніх учителів мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти, подано її концептуальні засади.  Монографія «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації» буде корисною та цікавою викладачам і здобувачам мистецьких спеціальностей закладів вищої освіти і культури, слухачам інститутів післядипломної освіти, аспірантам, докторантам, учителям закладів загальної середньої освіти та позашкільних закладів освіти; усім, кого цікавлять проблеми мистецької освіти.

За матеріалами та світлинами теорії та методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print