Наукове свято кафедри

Із Міжнародної науково-практичної конференції
“Прогнозування соціально-економічних процесів”

Традиційним науковим святом кафедри економічної кібернетики і фінансів БДПУ стало проведення міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2014), у якій взяли участь видатні вчені-економісти з провідних вищих навчальних закладів країни: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вроцлавського університету економіки (Польща), Вільнюського університету (Литва), ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”, Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, Арістотельського університету м. Салоніки (Греція), Харківського національного економічного університету імені C. Кузнеця, Запорізького національного університету, Донецького національного університету та інш.

image005image001image003

Особливістю цієї конференції є те, що запрошувалися тільки доктори й кандидати наук, що обумовлювало відповідно високий рівень цієї наукової події.

На урочистому відкритті з вітальними словами до учасників звернулися представники держадміністрації Запорізької області й міського виконавчого комітету, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. е. н., професор Олександр Черняк, декан факультету економіки і управління, к. е. н., доцент Анатолій Жигірь, завідувач кафедри економічної кібернетики і фінансів БДПУ, д. е. н., професор Павло Захарченко, які побажали учасникам плідної праці й цікавих дискусій. Актуальність теми конференції відзначив у своєму вітанні д. е. н., професор Костянтин Ковальчук (Національна металургійна академія, м. Дніпропетровськ). Про значні наукові здобутки розповідали 27 докторів та 12 кандидатів наук.

На конференції працювало дві секції: «Мікроекономічне та макроекономічне прогнозування, інформаційні технології в прогнозуванні економічної інформації» (голова секції – д. е. н., проф. Черняк О. І., секретар – к. е. н. Кіркова Н.П.); «Економічне прогнозування та управління в курортних рекреаціях та туризмі» (голова секції – д. е. н., проф. Захарченко П. В., секретар – к. е. н., доц. Казачковська Г.В.).

Учасники конференції доповідали про значні результати праць цілих наукових шкіл. Так, професор Харківського національного економічного університету Клебанова Т.С. представляла науковий напрямок, який стосується комплексної системи прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів, а заступник завідувача відділу ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”, проф. Скріпниченко М. І. піднімала питання ідентифікації загрозливих дисбалансів в економіці України. Доповіді представників Запорізької наукової школи стосувалися моделювання економічного стану бюджетної системи та розвитку еколого-економічного потенціалу сільського господарства. Вчені Київського напрямку економічної думки запропонували моделі прогнозування поведінки економічних систем з використанням модифікаційних відображень. Не менш змістовними й цікавими були доповіді інших вчених, які стосувалися удосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності, системи оподаткування, ефективності управління підприємствами. Особливу увагу було приділено розвитку туристичної галузі та оцінці конкурентних переваг курортно-рекреаційних продуктів.

Жваві дискусії розгорталися між науковцями і представниками бізнесу при обговорені питання, яке стосувалося розробки моделі сучасного економіста, що володіє оптимальним набором теоретичних знань та практичних навичок. Особливо переконливими були доповіді проф. Соловйова В. М. та д. е. н., проф. Порохні В.М.

Вагомі праці вчених були опубліковані у колективній монографії „Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем”, в якій розглядаються сучасні концептуальні підходи до прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем, а також перспективні напрями досліджень таких систем. Також обґрунтовуються системні методологічні концепції і конструктивні принципи ведення прогнозних досліджень, приділяється увага актуальному питанню доцільності використання сучасних інформаційних технологій в прогнозуванні економічної інформації. Особливим є питання економічного прогнозування та управління курортними рекреаціями в регіонах країн.

На конференції були виконані завдання: творче осмислення методологічних та концептуально-аналітичних засад сучасного прогнозування соціально-економічних процесів; з'ясування особливостей, аналітичних можливостей прогнозування соціально-економічних процесів України на сучасному етапі розвитку; визначення тенденцій та перспектив розвитку прогнозування соціально-економічних процесів.

Ірина Нагай,
заступник декана з виховної роботи
факультету економіки та управління БДПУ

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print