НАВЧАТИ Й НАВЧАТИСЯ:​як і куди зростати українському вчительству

До 60-річчя підготовки вчителя початкової школи в Бердянському державному педагогічному університеті

У Бердянському державному педагогічному університеті перший набір на факультет підготовки вчителів початкових класів уперше було здійснено в 1958–1959 навчального року. Саме тоді 50 юнаків і дівчат мріяли здобути вищу освіту та пов’язати свою долю з учительською професією і, як Василь Сухомлинський, «серце віддавати дітям».

Факультет, де готують першого вчителя, має свою історію і славетні традиції й ось уже впродовж 60 років відіграє важливу роль у становленні педагогічної еліти Північного Приазов’я.

Головним завданням діяльності професорсько-викладацького складу факультету в різні часи було відповідати потребам суспільства й розвитку початкової школи. Так, оновлення змісту професійної підготовки студентів відбувалося на основах ідей розвивального навчання, переходу до навчання дітей з шестирічного віку, впровадження першого й другого покоління Державних стандартів; реалізації гуманістичного, особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів. На сучасному етапі модернізація освітнього процесу відбувається в контексті впровадження Концепції Нової української школи.

Колектив факультету намагається постійно знаходитися в епіцентрі освітянських змін і відповідно реагувати на запити щодо підготовки фахівців з подвійними спеціальностями, започаткування яких було ще в 60-і роки. Згодом, у 80-их роках, окрім кваліфікації «Вчитель початкової школи», випускники мали можливість отримати додатково ще й такі: «Вчитель музики», «Вчитель фізичного виховання», «Вчитель образотворчого мистецтва», а з початку 2000-х – «Вчитель іноземної мови в початковій школі», «Вчитель інформатики в початковій школі», «Практичний психолог». Усе це дозволяло розширити спектр працевлаштування молодих фахівців і поступово стверджуватися їм на ринку педагогічної праці.

На карті світу, мабуть, немає такої держави, де б не працювали наші педагоги. Тому ми з гордістю можемо стверджувати, що спеціальність «Початкова освіта» – одна з найбільш топових як у нашій державі, так і далеко за її межами, а про наших учителів, яких за шістдесят років уже тисячі, – лише схвальні відгуки. Це величезна когорта педагогів, які присвятили своє життя розвитку молодших школярів або формуванню кваліфікованих кадрів для початкової освіти України. Чимало випускників – це науково-педагогічні працівники Бердянського державного педагогічного університету та інших закладів вищої освіти, керівники шкіл, учителі-методисти тощо. Пишаємося й заслуженими учителями та працівниками освіти України.

Протягом десятиліть факультет підтримує науковий зв'язок з різними вищими навчальними закладами та Національною Академією педагогічних наук України. Це спільна участь у різноманітних освітніх проектах: опонування дисертацій, проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій, видання колективних наукових праць тощо.

Особливо слід наголосити на потужному науковому потенціалі викладачів, які здійснюють фахову підготовку майбутніх учителів початкової школи. Це три кафедри: педагогіки, психології, початкової освіти, у складі яких – три доктори педагогічних наук, професори; 20 кандидатів наук, доцентів. Викладачі, пройшовши наукову школу відомих українських учених у галузі початкової освіти, тепер уже є авторами монографій, підручників і методичних посібників, за якими навчаються студенти не тільки нашого університету, а й усієї України.

На факультеті створені сучасні навчальні лабораторії, сміливо запроваджуються інноваційні технології, завдяки чому перед студентством відкриваються нові горизонти творчого пошуку в майбутній педагогічній діяльності. Можемо з упевненістю сказати, що на вимогу української початкової школи професорсько-викладацький склад докладає чимало зусиль для формування покоління креативних, соціально адаптованих педагогів, які вміють поважати думку інших, аргументовано відстоювати свої ідеї, бути ініціативними, успішними, справжніми лідерами й патріотами.

Сьогодні на денній і заочній формах факультету навчається близько півтори тисячі студентів, які вступили після закінчення шкіл, різних педагогічних коледжів Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Причому, переважна більшість контингенту – це ті, хто вдало поєднує здобуття вищої освіти і працю вчителя, оскільки саме вони обирають цю професію свідомо і відповідально. На жаль, серед наших абітурієнтів занадто мало випускників шкіл міста Бердянська, хоча ця спеціальність користується неабияким попитом. Щороку, організовуючи освітній процес, директори закладів освіти звертаються з проханням рекомендувати на посаду вчителя початкової школи студентів факультету.

Багаторічні спостереження свідчать, що молодь нашого міста обирає більш популярні, на її думку, професії. Рідко хто хоче вступати в педагогічні виші. Така реальність. Тому і нам, і працедавцям (а це міський відділ освіти, директори шкіл) слід постійно дбати про підвищення престижності професії першого вчителя. Тільки за умови спільних зусиль і орієнтації кращих випускників шкіл обирати вчительський фах можна розраховувати на те, що початкова школа як міста, так і України загалом отримає компетентного вчителя, здатного реалізувати ідеї Нової української школи.

В усі роки існування факультету його професорсько-викладацький склад був орієнтований на створення комфортного освітнього середовища для кожного студента. Тому вони мають змогу не тільки навчатися, бути учасниками різних художніх колективів («МарЛен», «Хуртовина», «Барвисті музики», «Золотий гомін» тощо), а й активно долучатися до організації й проведення традиційних заходів (Посвята в студенти, Дебют першокурсника, Студент року, КВК, тематичні флешмоби, екскурсії визначними місцями Бердянська, поїздки до музеїв видатних педагогів минулого (М.Корф, В. Сухомлинський, А. Макаренко), відзначення свят тощо).

Наші студенти під керівництвом досвідчених викладачів зорієнтовані на наукову діяльність. Так, вони неодноразово виборювали призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальностей «Початкова освіта», «Педагогіка» та конкурсах студентських наукових робіт; публікують результати педагогічних досліджень у вітчизняних та міжнародних виданнях. Під час літніх канікул усі, хто бажає, мають змогу тимчасово працевлаштуватися в оздоровчих таборах України, Туреччини, Болгарії, Німеччини тощо.

Ми навмисне намагалися в цій публікації не називати прізвищ, щоб не образити всіх, хто так чи інакше слугував ідеалам свободи наукового мислення та творчого педагогічного пошуку. Принагідно повідомляємо, що готуємо спеціальний проект «Історія факультету, де готують першого вчителя, в іменах», у якому буде представлено всіх, хто працював і навчався в різні роки.  

Перегортаючи ювілейну сторінку своєї біографії, факультет, де готують першого вчителя, упевнено дивиться в майбутнє, надаючи можливість кожному студенту підготуватися до реалізації ідей Нової української школи, утілити в життя власні інтереси й нахили. Ми впевнені, що професійність викладачів визначається успіхом наших випускників, які глибоко усвідомлюють педагогічну істину: «Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини» (Василь Сухомлинський). 

класс

Студенти під час виробничої практики в школі Першокурсники 2018 року з викладачами факультету 

        Студенти під час виробничої практики в школі         Першокурсники 2018 року з викладачами факультету

 

Людмила Коваль,
декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
 Бердянського державного університету, доктор педагогічних наук,
професор, заслужений працівник освіти України

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print