Незабутні враження від логопедичної практики

15 квітня цього року на факультеті дошкільної, спеціальної та соціальної освіти пройшла підсумкова конференція за результатами виробничої (логопедичної) практики. Здобувачі вищої освіти 4 курсу 402 групи звітували про свої враження, про труднощі та успіхи, які в них виникали під час проходження практики.

Не можливо було не помітити, що здобувачі були вражені змістовністю та практичною орієнтованістю такого виду діяльності. Практика надала можливість майбутнім педагогам закріпити, розширити та конкретизувати отримані в процесі навчання теоретичні знання сформувати практичні вміння щодо навчання, виховання, діагностики й корекції порушень мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, надання консультативної допомоги батькам та педагогічним представникам закладів освіти та установ стосовно розвитку дітей з порушеннями мовлення, логопедизації освітнього середовища, забезпечення умов для їх соціалізації. Проходження практики сприяло набуттю системи професійно важливих якостей майбутніх фахівців, здатності їх протистояти стресовим ситуаціям, бути емоційно стійкими та витривалими, самостійними та наполегливими, впевненими у своїх силах, здібними до саморефлексії та емпатії.

Бази практики, зокрема заклади загальної середньої та дошкільної освіти, інклюзивно-ресурсні центри та корекційно-реабілітаційні установи, допомогли реалізуватись кожному здобувачеві вищої освіти, продемонструвати високий рівень оволодіння теоретичними знаннями,  креативності та творчості під час їх застосування в організації освітнього процесу вище зазначених закладах.

З позитивними враженнями залишились не тільки практиканти, але й адміністрація та педагогічний колектив закладів освіти і установ. Переважну більшість запросили, по закінченню навчання в університеті, зайняти посаду вчителів-логопедів або вихователів логопедичних груп.

Звіти здобувачів вищої освіти про проходження ними виробничої (логопедичної) практики дали змогу констатувати, що обрана професія є покликом їх серця.

Інна Самойленко,

асистент кафедри прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print