Нова перспективна професія

Динамічні процеси, що відбуваються в Україні, торкаються й сфери освіти, загострюючи проблеми підготовки майбутніх учителів біології. Процес входження в європейський і світовий освітній простір зумовили зміну ставлення суспільства до проблем інклюзії, що передбачає збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі і, насамперед тих, які мають особливі освітні потреби. У зв’язку з цим актуальним є питання підготовки такого вчителя, який би зміг формувати здорове покоління за допомогою опанування сучасних методів збереження, зміцнення і розвитку здоров’я. Саме професійна діяльність сучасного педагога, зокрема вчителя біології, спрямована на подолання проблем, пов’язаних із здоров’ям молоді, вирішити які може лише універсальний професіонал, який характеризується певними індивідуальними рисами гуманістичного спрямування, володіє здоров’язбережувальними і реабілітаційними технологіями.

Бути провідним вищим навчальним закладом у сфері педагогічної освіти – означає відповідати вимогам часу, вдосконалюватися та задовольняти потреби сучасного споживача знань. Саме цим правилом керується Бердянський державний педагогічний університет та, зокрема факультет фізичного виховання. Керівництво впродовж останніх 2-х років активно займається впровадженням нових спеціальностей та підготовкою високоякісних спеціалістів, попит на яких залишається незмінно високим, як в Україні, так і за кордоном.

2 лютого 2018 року (протокол № 83/2 засідання Ліцензійної комісії) в МОН України прийнято рішення щодо започаткування в Бердянському державному педагогічному університеті нової спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з ліцензійним обсягом 50 осіб, 30 – денної та 20 – заочної форми навчання.

Ця спеціальність на ринку праці є досить перспективною, наразі потреба у вчителях біології, основ здоров’я та вчителях-реабілітологах в Україні складає близько 20 000 вакансій. Тому освітня програма за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), окрім предметної спеціалізації (Біологія та здоров’я людини) дозволяє також отримати додаткову спеціалізацію – фізична реабілітація, кваліфікацію – вчителя-реабілітолога, що збільшує можливості випускника для працевлаштування.

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) запроваджуватиметься з першого курсу навчання з 2018 року на кафедрі основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології. Випускники цієї спеціальності по закінченні освітньої програми отримуватимуть диплом державного зразка, що дасть їм право працювати в якості:

вчителів біології та основ здоров’я –

 • загальноосвітніх та спеціалізованих середніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів;
 • установ позакласної та позашкільної роботи з учнями загальноосвітніх та спеціалізованих середніх навчальних закладів (ліцеїв, гімназій), студентами коледжів, технікумів;

вчителів-реабілітологів –

 • спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • шкіл-інтернатів для дітей з дефектами розвитку;
 • дитячих будинків-інтернатів;
 • дитячих закладів корекційно-реабілітаційного типу;
 • центрів інклюзивної освіти;
 • центрів медико-соціальної реабілітації;

консультантів з питань здорового способу життя –

 • фізкультурно-оздоровчих центрів (фітнес-клубів);
 • спортивно-оздоровчих дитячих таборів;
 • оздоровчо-реабілітаційних центрів;
 • громадських і державних органів управління у сфері освіти, фізичної культури та здоров’я людини.

Популярність цієї спеціальності в майбутніх абітурієнтів не викликає сумнівів, адже зараз регіон Північного Приазов’я і Україна у цілому як ніколи зацікавлені у фахівцях відповідного профілю.

 14.05 МОН (1)

014.05-2

 

Колектив кафедри

основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології
факультету фізичного виховання БДПУ


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print