НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК – НОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВ

20 серпня 2020 року на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв відбулися збори трудового колективу, на яких обговорювалося питання про стан діяльності кафедр та перспективи розвитку на наступний навчальний рік. Завідувачки кафедр (професорка Алла КРАМАРЕНКО, доцентка Олена МАРТИНЕНКО, професорка Лариса ЛІСІНА, доцентка Олена ГОРЕЦЬКА) доповіли про найважливіші досягнення викладачів і здобувачів вищої освіти, ілюструючи матеріалами презентацій.

З пріоритетними напрямами діяльності факультету в наступному навчальному році ознайомила декан факультету професор, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти Людмила КОВАЛЬ, закцентувавши увагу на таких позиціях: створенні позитивного іміджу спеціальності, факультету й університету; підвищенні якості вищої освіти в контексті акредитаційних вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; активізації наукової та міжнародної діяльності у зв’язку з інтеграцією до Європейського освітнього простору; формуванні потужного кадрового потенціалу як основи успішної реалізації освітньої діяльності на факультеті; розвитку студентського самоврядування та працевлаштуванні випускників.

Серед проблем декан виокремила першочерговим для кожної спеціальності визначення стратегії розвитку й відповідно унікальності чинних освітньо-професійних програм. Важливим у цьому аспекті Людмила Вікторівна назвала урахування позитивного досвіду практики підготовки фахівців за аналогічними ОПП у вітчизняних та зарубіжних ЗВО, впровадження Державних галузевих стандартів, ідей Концепції Нової української школи тощо.

Однією з найскладніших проблем для факультету декан назвала орієнтир кожного викладача на зміни педагогічного мислення, в основі якого має бути створення студентоцентрованого освітнього середовища; внутрішня та зовнішня мобільність як викладачів, так і здобувачів вищої освіти; нові підходи до отримання вищої освіти в межах формальної, інформальної  та неформальної освіти.

Стратегічним завданням на факультеті є оновлення змісту освітніх компонентів ОПП, ураховуючи її мету, завдання, загальні й фахові компетентності, програмні результати навчання, критерії оцінювання за кожним видом роботи (особливо самостійної). Серед пріоритетів діяльності актуальним є дотримання правил академічної доброчесності, прозорість підготовки фахівців за різними ОПП, про що має дбати кожен  на факультеті.

Завершуючи, декан факультету Людмила КОВАЛЬ привітала з початком нового навчального року й побажала здоров’я, натхнення, нових творчих ідей і готовності спокійно й виважено сприймати будь-які виклики часу.

За матеріалами факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print