Підприємці – серед нас 

Триває тиждень економіки на гуманітарно-економічному факультеті.

Сучасна наука відносить до економічних ресурсів і таку рису людини, як “підприємницькі здібності” чи “підприємницький хист”. Похідним від цієї риси є поняття “підприємництво”. Вважають, що вперше термін “підприємництво” вжив французький банкір Т. Кантільйон (XVIII). До підприємців він відносив людей, які займаються ризиковою діяльністю, і тому доходи їхні не гарантовані. У ті часи це були ремісники, селяни, торговці, лихварі, і навіть розбійники та злидарі. Так Т. Кантільйон наголошував на схильності до ризику, як головній рисі підприємця.

Ґрунтовну і всебічну характеристику феномену підприємництва і підприємця уже в XX ст. дав австро-американський економіст Й. Шумпетер, який  акцентував увагу на творчих рисах підприємця: «Людина, яка вбачає своє покликання у виготовленні нових благ або нової якості блага, освоєнні нових ринків, нових видів сировини, нових технологій, нових методів управління тощо. Це під силу духовно вільним особистостям, людям сильної волі, із нестандартним мисленням, які здатні до ризикових, але продуманих вчинків».

Отже, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб’єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу.

Підприємливість – це здатність людини (особистості) до самостійних, неординарних, нетипових дій. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як показує світовий досвід, лише 5–8 % населення країни є представниками підприємницьких кіл.

Отож, не треба ототожнювати поняття “підприємництво” та “підприємливість”.

Виявити усі зазначені риси та проявити набуті під час навчання знання та навички дав можливість конкурс «Підприємець університету», який проведений на третій день тижня Економіки «Еconomy week». Конкурс змоделював ситуацію функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

У конкурсі брали участь три команди «Банкіри», «Алігатори» та «Сюрприз-сюрприз», які за допомогою економічної гри і виявили переможця, того, хто зміг одержати найкращий результат, збільшивши свій капітал.

Не дивлячись на те, що фактично переможцем стала одна особа, Ольга Маєвська – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», всі гравці набули навички, які знадобляться у майбутній професійній діяльності. Друге місце здобула студентка 3 курсу  спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (http://bdpu.org/en/faculties/gef/structure-gef/kaf-fin/ ) Погорелова Діана, а третє місце –  студент 3 курсу спеціальності «Економіка» Гаврилястий Олександр.

Учасники конкурсу висловили вдячність організаторам конкурсу: доценту Т. Ф. Сидорченко  та старшому викладачу О. В. Задворній,  декану гуманітарно-економічного факультету Т. П. Макаренко та завідувачу кафедри економіки, підприємництва та фінансів, професору П. В. Захарченку за цікаве та змістовне проведення часу.

«Університетське Слово»
(за матеріалами та світлинами факультету)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print