Підсумкове слово

   На сайті Бердянського державного педагогічного університету розміщено за посиланням матеріали та сертифікати учасників І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків», яка відбулася 3-8 квітня 2017 року.

Нагадаємо, що у конференції взяли участь більш ніж 120 науковців. Серед них близько 20 докторів наук, більш ніж 30 кандидатів, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, працівники шкіл та коледжів. Серед учасників науковці з України, Казахстану, Узбекистану тощо.  Широко представлено дослідження багатьох вишів  України, зокрема:

1.      Бердянський державний педагогічний університет;

2.      Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

3.      Національний університет цивільного захисту України;

4.      Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

5.      Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

6.      Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

7.      ДВНЗ "Донбаський державнийо педагогічний університету";

8.      Сумський національний аграрний університет;

9.      ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»;

10.    Ургенчский Государственный Университет;

11.     Криворізький державний педагогічний університет;

12.    Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

13.    Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка тощо.

Конференція працювала за наступними секціями:

1. Актуальні питання фізико-математичної, інженерно-педагогічної та технологічної освіти.

2. Методика викладання фізико-математичних, інформатичних та технологічних дисциплін.

3. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів, учителів фізики та технологій.

4. Інформаційні технології та засоби навчання фізико-математичних, інформатичних та технологічних дисциплін.

5. Роль і місце дисциплін «Охорона праці», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» в системі підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків.

6. Сучасні питання підготовки фахівців з екології, екологічної та промислової безпеки.

7. Нанотехнології, сертифікація та метрологія нанотехнологій.

Конференція була організована Радою молодих учених факультету фізико-математичної, компю'терної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету  БДПУ (голова РМУ ФМКТО БДПУ – Сергій Онищенко.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова конференції – Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук,

професор, ректор Бердянського державного педагогічного університету;

Організатори конференції:

Жигірь Вікторія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізико-математичної, компю'терної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету;

Хоменко Віталій Григорович, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри, комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету;

Перегудова Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету;

Вагіна Наталя Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики та методики навчання математики Бердянського державного педагогічного університету;

Сичікова Яна Олександрівна кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри професійної освіти Бердянського державного педагогічного університету, голова Ради молодих учених БДПУ;

Онищенко Сергій Вікторович, асистент кафедри професійної освіти Бердянського державного педагогічного університету;

Єфименко Юрій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти Бердянського державного педагогічного університету;

Денисова Анжеліка Сергіївна, провідний фахівець Бердянського державного педагогічного університету;

Шурденко Марія Михайлівна, асистент кафедри трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету.

обложка фак мокап

Тож вітаємо всіх учасників конференції, бажаємо нових наукових досягнень і сподіваємося на подальшу продуктивну співпрацю!

Рада молодих учених БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print