Представляючи БДПУ на світовій науковій арені

У рамках реалізації держбюджетного дослідження молодих учених «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми» (керівник – доцент кафедри професійної освіти БДПУ Яна Сичікова) виконавці проекту постійно презентують результати своїх досліджень на міжнародних конференціях, публікують статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних тощо.

Наступним кроком реалізації стало видання монографії «Scientific and practical problems of application of ecological safety management systems in technics and technologies»  англійською мовою у закордонному видавництві Академії менеджменту та адміністрування у м. Ополе (Польща).

Автори монографії: доктори технічних наук Сергій Вамболь та Віола Вамболь; кандидати технічних наук Ігор Міщенко та Олександр Кондратенко і кандидат фізико-математичних наук, керівник проекту Яна Сичікова. 

Монографія присвячена метрологічним й техногенно-екологічним аспектам експериментальних досліджень показників екологічної безпеки та питанням математичного моделювання і розрахункових досліджень процесів забезпечення техногенно-екологічної безпеки. Також у монографії досліджено питання поліпшення рівня техногенно-екологічної безпеки довкілля з використанням наноструктурованих напівпровідникових фотоперетворювачів.

Автори монографії висловлюють подяку рецензентам Ришарду Броскевичу, Мариан Дучмаль та Олександру Соболю. А також редакційній колегії Войцеху Дучмалю, Володимиру Колоскову, Олександру Несторенко, Тетяні Несторенко, Тадеушу Покусі, Славоміру Сливі.

Без сумніву, видання цієї монографії – значний крок у реалізації проекту та представлення нашого університету на світовій науковій арені. Побажаємо авторам подальших наукових успіхів і натхнення.

4444


«Університетське Слово»

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print