Презентація книги, виданої за підтримки Канадського інституту українських студій

Учора, 9 вересня, НДІ Історичної урбаністики у конференц-залі БДПУ провів презентацію щойно виданої книги Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник / Упорядник : Ігор Лиман. – Том 2. – Київ, 2016. – 496 с., іл.

3 5

Книга є складовою розробленого професором Ігорем Лиманом проекту “Історіографія історії Південної України”, завданнями якого є формування узагальнюючої картини стану вивчення історії Південної України; популяризація напрацювань науковців, що займались чи (та) займаються цим регіоном; створення можливостей для кожного дослідника, який звертатиметься до окремих аспектів історії Півдня, вільніше орієнтуватись у тематиці попередників; сприяння контактам між науковцями; формування інформаційної платформи, яка може прислужитися консолідації та координації зусиль і окремих дослідників, і інституцій з вивчення минувшини Південної України.

2 4

Книгу рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України і видано під грифами Національної академії наук України та Науково-дослідного інституту Історичної урбаністики (БДПУ).

Публікація книги здійснена за підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Вічний фонд ім. Михайла і Дарії Ковальських).

6 1

Перший том видання побачив світ у 2013 р. Паралельно із цим на сайті Науково-дослідного Інституту історичної урбаністики в рубриці “Проекти” було створено директорію “Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник” (http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/110-historians). З її змістом учасників презентації ознайомив адміністратор сайту Євген Гнибіда. Він, зокрема, повідомив, що нині завершується розміщення файлів з доповненими біографічними даними і бібліографією кожного з тих науковців, інформація про яких увійшла до першого та другого томів. Загалом до першого тому включені біобібліографії 136, а до другого – 181 науковця.

На презентації книги були присутні деякі з її авторів і «героїв», а також викладачі університету та студенти-історики.

«Університетське Слово»
(за матеріалами НДІ історичної
урбаністики БДПУ (http://ri-urbanhistory.org.ua/).


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print