Презентація шеститомної «Шевченківської енциклопедії»

У Національному музеї Тараса Шевченка 18 лютого відбулася презентація «Шевченківської енциклопедії» в шести томах (2012–2015) за участі голови редакційної колегії, директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, академіка НАН України Миколи Жулинського, колективу науково-видавничого проекту на чолі із доктором філологічних наук Валерією Смілянською, а також відомих науковців і письменників, зокрема директора Інституту української мови НАН України Павла Гриценка, поета Івана Драча, петербурзького шевченкознавця Тетяни Лебединської, завідувача відділу образотворчого мистецтвознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Дмитра Степовика, заступника директора з наукової роботи Національного музею Тараса Шевченка Тетяни Чуйко та ін. 3 березня презентація відбулася в Інституті філології КНУ ім.Тараса Шевченка.

IMG_2394 IMG_2396

В інших навчальних закладах та музеях також наразі говорять про Шевченківську енциклопедію як найновіше повне зібрання довідкових матеріалів про життєвий і творчий шлях митця.

Над виданням шевченкознавці працювали понад двадцять років – ще від початку 1990-х, коли було укладено реєстр планованих статей. Особливо інтенсивно робота розгорнулася в останнє десятиріччя перед 200-літнім ювілеєм від дня народження поета. Микола Жулинський«Певні труднощі викликала підготовка статей, присвячених образотворчій спадщині Тараса Шевченка. Це величезний масив творів – збереглося понад 800 закінчених робіт. Шевченка ще досі належно не оцінено і фахово не осмислено саме як художника, тому в енциклопедії запропоновано детальний розгляд особливостей його мистецького доробку».

IMG_2387

Видання випущено на замовлення Держкомтелерадіо України за програмою «Українська книга», не надходить у продаж, а розподіляється серед бібліотек і окремих організацій. Наклад кожного тому – 2000 примірників. «Шевченківська енциклопедія» містить 6307 статей різного обсягу – від короткої довідки до розлогого монографічного нарису, 5800 ілюстрацій, із яких 453 – на кольорових вклейках. Загальний обсяг становить 5360 сторінок (646 обліково-видавничих аркушів).

Сьогодні, 9 березня, презентація шеститомного видання Шевченківської енциклопедії  відбулася в Інституті філології та соціальних комунікацій БДПУ (див. Світлини). Підготували захід викладачі кафедри української літератури та компаративістики. Вела презентацію доктор філологічних наук, професор Ольга Новик. Присутнім розповіли про історію створення енциклопедії, її значення для розвитку сучасного шевченкознавства. Змістовними і цікавими були розповіді авторів статей енциклопедії професорів  Харлан О. Д., Новик О. П., Філоненко С. О., доцента Богданової М. М. про роботу над матеріалами для видання. Окрім цього, студентів-філологів ознайомили з творчістю сучасних митців на слова Тараса Шевченка.

«Університетське Слово»
(за матеріалами та світлинами ІФСК БДПУ)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print