Розпочала роботу Рада молодих учених БДПУ

Сьогодні, 17 жовтня, у конференц-залі університету відбулася видатна подія – перше засідання правління Ради молодих учених БДПУ.

_DSC1166 _DSC1168

Згідно із затвердженим Вченою радою університету положенням, Рада молодих учених (далі – РМУ) Бердянського державного педагогічного університету є колегіальним, дорадчим і представницьким органом університету з питань молодих науковців і спеціалістів.

У своїй діяльності РМУ керується такими принципами:

 • свободи наукової творчості;
 • верховенства наукової творчості та професійної етики вченого;
 • добровільності та рівноправності всіх членів;
 • самоврядування, публічності та гласності в роботі;
 • органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи.

 Протягом минулого тижня на факультетах університету було створено факультетські ради та обрано голів, заступників та секретарів. Крім того, кожен факультет висунув по три кандидатури у правління РМУ БДПУ. Саме ці представники молодих учених університету приймали участь у засідання. На порядку денному стояло три важливих питання:  затвердження складу правління РМУ; обрання голови, заступника та секретаря РМУ; обговорення та затвердження плану роботи РМУ БДПУ.

_DSC1172 _DSC1170

Розпочалося засідання з виступу Вікторії Ліпич, яка наголосила про необхідність створення Ради та важливість існування цього органу для університету. Вікторія Миколаївна окреслила основні задачі, які стоять перед молодими науковцями, а саме:

 • підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих учених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи;
 • налагодження та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними колегами;
 • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;
 • захист соціальних і виробничих інтересів молодих учених;
 • сприяння спадкоємності в науковій діяльності;

До складу правління Ради молодих учених увійшли молоді науковці з числа професорсько-викладацького складу, аспірантів та докторантів БДПУ а також представники студентства, а саме: Гнатюк В.В., Кравченко Ю.В.. Самойленко В.Л., Каменський Д.В., Королевська Ю.Ю., Кунгурцева Т.Є., Боговін О.В., Мітракова О.О., Попівщая В.В., Онищенко С.В., Сичікова Я.О., Бондаренко В.В., Сизко Г.І., Тургенєва А.О., Сердюченко А.О., Степанюк К.І., Тараненко Ю.П., Мухіна Т.Є., Кіосов Д.Д.

Головою Ради молодих учених було обрано доцента кафедри професійної освіти Яну Сичікову, заступником голови – доцента кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології Віталія Гнатюка , секретарем – старшого викладача кафедри історії та філософії Юлію Королевську.

Далі правління перейшло до обговорення плану роботи та перспектив розвитку РМУ. Науковцями було виділено основні напрямки роботи, які постають у наступному:

 • координації роботи структурних підрозділів університету щодо організації наукових досліджень молодих учених;
 • сприянні організації та проведенню наукових конференцій, семінарів, інших заходів, у яких могли би брати участь молоді вчені університету;
 • підготовці вченій раді, ректорату, структурним підрозділам університету пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів, аспірантів, молодих учених;
 • організації та проведенні конкурсів на здобуття грантів, виставки робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів, аспірантів, молодих учених;
 • забезпеченні участі молоді в конкурсах наукових робіт на університетському, регіональному, республіканському та міжнародному рівнях;
 • сприянні розвитку міжвишівського співробітництва студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • проведенні соціологічних досліджень для виявлення проблем молодих учених і пошуку шляхів їх вирішення;
 • здійсненні контактів з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю РМУ тощо.

Тож привітаємо молодих науковців зі створенням Ради Молодих учених БДПУ, побажаємо натхнення, реалізації поставлених задач та широких горизонтів розвитку.

«Університетське Слово»
(за матеріалами та світлинами Яни Сичікової,
голови РМУ БДПУ)


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print