Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Прогнозування соціально-економічних процесів»

  ФОТО_3

Наукова діяльність факультету економіки та управління Бердянського державного педагогічного університету у 2015-2016 навчальному році розпочалася з підготовки та проведення Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2015), яка відбулася 10-12 вересня на території оздоровчого центру «Райський куточок» (м. Бердянськ).

Актуальність окресленої проблематики, висвітленої у рамках науково-практичної конференції, підкреслюється нагальністю розроблення концептуальних підходів до прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем, що здійснюється на фоні погіршення показників соціально-економічного розвитку України, глобальної фінансової кризи, посилення глобальної конкуренції, розвитку інтеграційних процесів, деформацій світових товарних та фондових ринків.

ФОТО_2

У роботі науково-практичної конференції взяли участь видатні іноземні вчені та науковці провідних вищих навчальних закладів й установ України: Арістотельського університету м. Салоніки (Греція), Вільнюського університету (Литва), Економічного університету в Братиславі (Словаччина), Університету Дебрецена (Угорщина), Університету Економіки (Польща), Казахського національного університету імені Аль-Фарабі (Республіка Казахстан), ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного торгово-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національної металургійної академії (м. Дніпропетровськ), Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Класичного приватного університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та інші.

ФОТО_4

Робота Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2015) традиційно відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, зокрема: секція 1 «Мікроекономічне та макроекономічне прогнозування, інформаційні технології в прогнозуванні економічної інформації»; секція 2 «Економічне прогнозування та управління в курортних рекреаціях та туризмі».

З привітальним словом до учасників науково-практичної конференції звернувся проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету, д. пед. н., професор Ігор Богданов, який акцентував увагу на важливості проведення науково-практичної конференції за зазначеною проблематикою на сучасному етапі становлення національної економіки країни, ознайомив присутніх з існуючими структурними підрозділами Університету й діючими на даний час науковими школами в Університеті та побажав учасникам конференції плідної праці.

ФОТО_5

Заступник голови оргкомітету науково-практичної конференції, завідувач кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного педагогічного університету, д. е. н., професор Павло Захарченко  привітав учасників конференції та відзначив, що сучасний розвиток національної економіки країни пов'язаний з глибокими структурними перетвореннями у всіх сферах суспільного життя, трансформацією господарського комплексу України, здійсненням ефективної регіональної політики.  

   Проведення конференції відбувалося у формі пленарного та секційних засідань, що відзначалося високим науково-теоретичним рівнем доповідей учасників, палкими науково обґрунтованими дискусіями та великим зацікавленням присутніх. Серед наукових доповідей, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання аналізу євроінтеграційних процесів, моделювання трендів економічного зростання в Україні, порівняльного аналізу методів вимірювання довіри, мультифрактального аналізу кризових явищ на фондових ринках, аналізу економічної діяльності держави на основі оцінки його інтелектуального левериджу, комплексного аналізу та прогнозування динаміки ціни на металопродукцію, аналізу моделей фінансової стійкості страхових компаній тощо.

ФОТО_6

У рамках конференції було проведено круглий стіл, щодо аналізу угоди про євроінтеграційне співробітництво та очікуваних результатів. Після ґрунтовних доповідей відбулось обговорення напрямів євроінтеграції та можливих результатів співробітництва, зокрема, для подальшого розвитку економіки міста Бердянська. В обговоренні та дискусіях взяли участь близько 40 учасників, які були присутні на круглому столі. Серед присутніх були: доктори та кандидати економічних наук, професори, дійсні члени Академії економічних наук та Національної академії наук України, депутати Верховної Ради України, депутати міської ради, керуючі банками, представники бізнесу міста й інші.

ФОТО_1

   За результатами Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» її учасниками підготовлені та схвалені Рекомендації.

До початку проведення науково-практичної конференції здійснено роботу щодо підготовки та друку колективної монографії «Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем», яка була оприлюднена на під час оголошення результатів конференції.

ФОТО_7

Ганна Костенко,
доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів

Світлини автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print