Спонукання викладачів-початківців до творчого пошуку

У конференц-залі БДПУ 23 березня ц. р. відбулося друге в поточному навчальному році засідання в форматі семінару педагогічної майстерності для молодих викладачів «Цілісний науково-педагогічний процес у вищій школі».

Вітаючи учасників семінару, його голова, доктор педагогічних наук, професор Ірина Глазкова ознайомила присутніх з результатами анкетування, що проходило на попередньому засіданні. Переважна більшість з опитуваних, визначаючи проблеми власної педагогічної діяльності зазначала, що їхня робота є емоційно виснажливою, оскільки, їм доводиться спілкуватися з великою кількістю осіб, але вони не могли чітко пояснити причини їх виникнення та поділитися досвідом їх запобігання або подолання.

Завершуючи аналіз проведеного опитування, Ірина Глазкова наголосила, що проблема педагогічної техніки, що пропонувалася на засіданні для обговорення була вибрана не випадково. Адже семінар покликаний стимулювати викладачів-початківців до досягнення акме-вершини професійної діяльності. Безумовно, зробити це можна лише за умови вдосконалення педагогічної майстерності.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Олександр Голік ґрунтовно розкрив сутність педагогічної техніки, що зводиться до вміння використовувати психофізич­ний апарат як інструмент виховного впливу, а також прийомів володіння со­бою (своїм організмом, настроєм, мовленням, увагою й уявою) і прийомів впливу на інших (вербальними й невербальними засобами).

collage5

Виступ голови методичної ради університету, доктора наук, професора, завідувача кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Наталі Сосницької був присвячений проблемі якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Наталя Сосницька наголосила, що конкурентоздатність педагога великою мірою зумовлена його педагогічною технікою. Доповідач висловила сподівання, що сьогоднішній семінар надихне викладачів-початківців на творчий пошук ефективних засобів досягнення акме вершини їхньої професійної діяльності.

Підбиваючи підсумки семінару, Наталя Сосницька зазначила, що досягнення виразності педагогічної техніки – лише одна із сходинок до педагогічної майстерності. Техніка без усвідомлення завдань педагогічної дії, без розуміння мотивів діяльності учнів, істинної суті результатів взаємодії залишиться порожньою формою, беззмістовною непрофесійною дією. Тож опанування її прийомами має здійснюватися в контексті підвищення загальної педагогічної культури вчителя.

На початку семінару його учасники мали змогу познайомитися з виставкою літератури (навчальні посібники, підручники, монографії викладачів університету, збірники наукових праць БДПУ, наукові періодичні видання), яку підготували працівники бібліотеки університету разом із її завідувачем Світланою Білокінь.

Ірина Глазкова,
голова методичного семінару


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print