Така актуальна лінгводидактика

Наприкінці березня в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України відбувся круглий стіл «Сучасні підходи до навчання української мови і літератури в школі». Захід був присвячений 90-річчю з дня народження видатного українського вченого-лінгводидактика, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександра Михайловича Біляєва.

Під час роботи круглого столу учасники обговорили наукову спадщину вченого, у залі лунало чимало спогадів про великого Вчителя, Ученого, Людину від його учнів та колег – докторів педагогічних наук, професорів О. М. Топузова (директор Інституту педагогіки НАПН України), Н. Б. Голуб (завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України), С. Карамана (завідувач кафедри української мови і методики навчання фахових дисциплін Київського університету імені Б. Грінченка), І. М. Хом’яка (завідувач кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія»), О. М. Горошкіної (кафедра української мови і методики навчання фахових дисциплін Київського університету імені Б. Грінченка), З. П. Бакум (завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Криворізького національного університету).

Учасники заходу також дискутували щодо актуальних проблем сучасної лінгводидактики. Зокрема, вони зупинилися на визначенні суті поняття «підхід», обговорили ключові підходи, визначені державними документами. Продуктивне, кількагодинне обговорення концепцій й технологічного забезпечення особистісно орієнтованого, діяльнісного й компетентнісного підходів до навчання української мови відбулося завдяки участі М. С. Вашуленка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, головного наукового співробітника відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, О.А.Кучерук, доктора педагогічних наук, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка, С. А. Омельчука, доктора педагогічних наук, доцента Херсонського державного університету, Л. І. Мамчур, доктора педагогічних наук, професора Уманського державного педагогічного університету та багатьох інших. Бердянський державний педагогічний університет на потужному науковому зібранні представляла кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти Марія Греб, яка займається проблемами формування українського професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи.

Матеріали круглого столу буде опубліковано на сторінках часопису «Українська мова і література в школі».

Алла Крамаренко,
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри початкової освіти БДПУ

Світлини із архіву М. М. Греб


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print