Такі змістовні наукові дні…

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки 15 травня відбулося засідання студентської секції «Сучасні проблеми початкової освіти», на якому заслухано сімнадцять найкращих доповідей, присвячених актуальним проблемам теорії і методики початкової освіти (керівники: доц. Л. Чемоніна, доц. О. Малицька).

Усі презентовані дослідження мають науково-практичний характер. Ефективність пропонованих підходів до організації різних аспектів навчання учнів початкової школи і підготовки майбутніх фахівців у галузі початкової освіти підтверджені даними контрольних зрізів.

За результатами голосування найкращою одноголосно визнано доповідь студентки ІІІ курсу Логозинської Юлії.

Студентські доповіді дозволили констатувати як широке коло професійних інтересів, так і досить високий рівень наукового потенціалу майбутніх фахівців у галузі початкової освіти. У перспективі вбачаємо орієнтувати студентів на доповіді, які презентуватимуть перші кроки до педагогічної майстерності, а саме відеозаписи фрагментів власних уроків у ЗЗСО або навчальних занять у ЗВО із застосуванням педагогічних технологій.

   16 травня для студентів 31 групи спеціальності «Початкова освіта» ст. викл. Т. Ніконенко провела модеративний семінар «Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського на уроках математики в початковій школі». Під час семінару студенти познайомилися з прийомами створення ситуації успіху на уроках математики в початковій школі, а саме: «Даю шанс», «Емоційний сплеск», «Особисте відкриття», «Навіювання», або «Ефект Розенталя», «Констатація успіху» та ін.  

   Цього ж дня відбувся захист творчих проектів студентів 1 курсу спеціальності «Початкова освіта» на тему «Ідеї залучення до продуктивної творчої діяльності молодших школярів у спадщині В. Сухомлинського» (керівник – доц. К. Степанюк). Студенти 14 групи представили «вічні» ідеї видатного педагога у поєднанні із сучасними техніками дизайн-освіти, а саме – паперопластикою. На заході обговорювалися питання оригінальної педагогічної системи, яку створив В. Сухомлинський, що спрямована на визнання дитини, як найвищої цінності.

   17 травня доц. Л. Попова разом із студентами 3 курсу ФППОМ було провели засідання літературної вітальні на тему «Великий казкар дитинства», присвячене 100-річчю з дня народження В. Сухомлинського.

 Протягом засідання студенти розкрили для себе світ творів В. Сухомлинського, читаючи казки, оповідання, які були написані педагогом для дітей, представили власну творчість.

   Також доц. Л. Попова організувала та представила фотосушку до 40-річчя «Букваря» Миколи Вашуленка, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, батька українського «Букваря».

   Доцент О. Шиман провела захід «Реалізація ідей В. Сухомлинського в початковій школі засобами комп’ютерних технологій» з демонстрацією основних положень зі слайдів. Розкриття теми відбулося за різними напрямками.

 Різноманіття представленого матеріалу викликало жвавий інтерес у майбутніх учителів початкової школи, сприяло вирішенню завдань сучасної освіти з формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості, поширенню далекоглядної і перспективної ідеології, розробленої видатним педагогом і письменником Василем Сухомлинським.

   17 травня у Бердянській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №16 у 4-Б класі (класний керівник – вчитель-методист Олена Клименченко) відбулася тематична зустріч «Лепбук як дослідницький проект молодшого школяра», організаторами якої виступили проф. Алла Крамаренко та доц. Катерина Степанюк.

   Філіп’єва Діана, Литвиненко Анастасія та Париловська Віра, як активні учасники творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи, запропонували учням виготовити лепбук «Різноманітна Африка».

   Разом із оволодінням новим видом проектної діяльності, яким виступає виготовлення лепбуків, учні узагальнили та систематизували знання з теми «Африка», вдосконалювали навички роботи в парах. У результаті такої творчої роботи молодші школярі продовжили розвивати здатності до планування власної діяльності, розподілення обов’язків, пошуку потрібної інформації, узагальнення та систематизації, самостійного прийняття власних рішень. Усі учасники зустрічі впевнилися в тому, що лепбук дає можливість розвивати співробітництво і партнерство між учителем та учнями, а майбутні вчителі початкової школи отримали поштовх до формулювання авторських ідей та творчих задумів у майбутній педагогічній діяльності.

   17 травня ст. викл. Т. Володько організувала виставку студентських робіт з образотворчого мистецтва. На виставці було представлено твори студентів 3 та 4 курсів спеціальності «Початкова освіта» спеціалізації «Образотворче мистецтво».

   Цього ж дня було проведено майстер-клас з актуальних проблем сучасної початкової освіти вчителем-методистом ЗЗСО №16 м. Бердянська А. Пасічник  для студентів-магістрантів першого року навчання спеціальності «Початкова освіта», організаторами якого були проф. Л. Коваль та проф. А. Крамаренко. Такі вже традиційні зустрічі надають можливість майбутнім фахівцям поспілкуватися з учителями-професіонали, які наполегливо працюють у сфері освіти, мають величезні здобутки та прославляють рідний край на рівні області. Під час майстер-класу жваво обговорювалося питання шляхів стимулювання молодших школярів до нестандартного мислення, що є вкрай актуальним у контексті концепції Нової української школи.

1 2

3 4+

5 6

«Університетське Слово»
(за матеріалами та світлинами Катерини Степанюк,

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри початкової освіти

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print