Успішно та результативно провели тиждень початкової освіти

Уже традиційно наприкінці квітня кафедра початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв організовує Тиждень початкової освіти з метою удосконалення професійної майстерності викладачів та залучення студентів до різних видів творчої діяльності. З 23 по 27 квітня викладачі випускової кафедри зі спеціальності «Початкова освіта» провели відкриті практичні заняття, круглі столи, виховні заходи, обмінювалися досвідом та відкривали секрети успішної професійної діяльності студентам.

23 квітня 2018 р. завідувачкою кафедри початкової освіти, професором,  Аллою Крамаренко було проведено лекцію на тему «Особливості навчання природничої освітньої галузі в умовах НУШ» для студентів 14 групи. Слід зазначити, що у Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року серед ключових компетентностей, якими повинен оволодіти учень є компетентності в природничих науках і технологіях, екологічна грамотність і ведення здорового способу життя. 

Порушуючи проблему екологізації освітнього процесу в початковій ланці освіти, у власних наробках Алла Миколаївна постійно вдосконалює напрямки здійснення зазначеного процесу на практиці, оскільки тільки еколого орієнтований учитель здатен формувати еколого орієнтованого молодшого школяра.

Під час лекції було акцентовано увагу на таких нововведеннях, як інтеграція природничої, громадянської, історичної, соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей в початковій школі при вивченні предмета «Я досліджую світ». Студенти мали можливість ознайомитися з методичним забезпеченням, яке є супровідним під час навчання молодших школярів.

Студенти-магістранти першого року навчання, у процесі аналізу Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової освіти (2018 р.), під керівництвом Алли Крамаренко підготували презентацію цих документів. На першому поверсі 5б корпусу було представлено світлини-слайди, які чітко візуалізували всі нововведення в освітньому просторі початкової ланки освіти, демонструючи зміни у процесі навчання молодших школярів за затвердженим стандартом

1

Доцентом Олександрою Шиман 24 квітня було проведено захід на тему «Реалізація інтеграції в рамках інформатичної освітньої галузі в НУШ». Демонстрація теоретичних положень і практичних прикладів здійснювалася на основі презентації з гіпертекстовими переходами. Передусім Олександра Іванівна нагадала основні положення Концепції НУШ, нового Державного стандарту початкової освіти 2018 р., зміст ключових компетентностей і перелік оновлених освітніх галузей, продемонструвала зв’язки між основними документами (стандарт, програми, навчально-методичні матеріали…). Також було показано декілька визначень поняття «інтеграції» знаних українських учених-педагогів і американських дослідників, уточнено сутність горизонтальних і вертикальних міжпредметних зв’язків.

Також Олександра Шиман продемонструвала світлини прикладів організації освітнього середовища НУШ з досвіду вчителів пілотних шкіл з акцентуванням уваги студентів на різноманітності використання динамічної наочності, виготовленої з використанням комп’ютерної техніки.

У кінці було зроблено висновок, що запорука успішного впровадження нового Державного стандарту початкової освіти – професіоналізм педагога. «Бути у вічному пошукові – це значить шукати енергію слова в енергії душі» (О. Гончар).

2

25 квітня доцентом Катериною Степанюк було організоване практичне заняття зі студентами магістратури першого року навчання з опорою на проектну діяльність «Лепбук як дослідницький проект молодших школярів».

Лепбук (з англ. книжка на колінах) або інтерактивна тематична тека – це саморобна паперова книжечка з кишеньками, дверцятами, віконцями, конвертами тощо. Такий виріб має великі навчальні можливості, адже дозволяє систематизувати, узагальнювати, поглиблювати та закріплювати матеріал. При цьому лепбук – прикінцевий етап самостійної дослідницької роботи, яку учні виконали під час засвоєння певної теми.

На занятті студенти презентували досвід створення лепбуків за тематичними тижнями у початковій школі, упевнилися в тому, що така форма освітньої діяльності сприяє розвиткові навичок самостійної роботи з інформацією, які так гостро необхідні сучасній людині

  44 3

У рамках тижня кафедри початкової освіти 25 квітня доцентом Ларисою Поповою разом із студентами 31 та 32 груп був проведений практичний семінар-тренінг «LEGO-технології як засіб інновацій в освітньому процесі початкової школи». Учасники тренінгу опанували цю технологію та отримали велике задоволення від навчання.

LEGO – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем у світі, яка передбачає чергування практичних і розумових дій учня. Перспективність застосування LEGO-технології обумовлюється її високими освітніми можливостями: багатофункціональністю, технічними та естетичними характеристиками, використанням у різних ігрових та навчальних центрах.

На семінарі розглянули приклади застосування LEGO-технології при вивченні мовної освітньої галузі.

5

У четвер, 26 квітня, старшим викладачем Тетяною Ніконенко було проведено ділову гру «Реалізація математичної освітньої галузі в умовах НУШ» для студентів 3 курсу. У ході гри студенти ознайомилися з ключовою реформою Міністерства освіти і науки. Головною метою якої є створення школи, у якій буде приємно навчатись, і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Звернули увагу на зміни, які відбулися під час вивчення математичної освітньої галузі, розглянули ключові зміни в оновлених програмах початкової школи, познайомилися з навчальними зошитами з математики для першого класу, за якими будуть вчитися майбутні першокласники з 1 вересня 2018 року. Разом із Тетяною Володимирівною майбутні фахівці практично відпрацьовували ранкові зустрічі, які дозволяють створити позитивну атмосферу в учнівському колективі на весь навчальний день у школі. Виділили чотири основні компоненти ранкової зустрічі: вітання, групове заняття, обмін інформацією, щоденні новини. Такі заняття дають дітям змогу розвивати соціальні та навчальні навички, поєднуючи соціальний, емоційний та інтелектуальний розвиток кожного учня. Повторення позитивного досвіду сприяє розвитку доброти, емпатії та інклюзії, а також дає результати як у спільноті класу, так і поза його межами.

6 7

Також, 26 квітня доцентом кафедри початкової освіти Оленою Малицькою було організовано творчу майстерню «Арт-терапія як здоров’язберігаюча технологія в НУШ»для студентів 21 групи ФППОМ.

У ході акції учасників ознайомили з історією, матеріалами, гармонізуючи ми та розвивальними можливостями арт-технік, було продемонстровано методи та прийоми арт-терапії, які сприяють розкриттю внутрішніх сил дитини, підвищенню самооцінки, розвитку її творчих здібностей.

Проведення акцій, у яких кожен з учасників має можливість творчого самовираження, сприяє розширенню уявлень студентів про сучасну художню культуру та форми художньо-естетичної діяльності, а також формуванню в майбутніх педагогів уявлень про можливості розвитку творчих потенцій молодших школярів засобами нетрадиційних художніх технік.

8 9

27 квітня зі студентами 24 групи спеціальності «Початкова освіта» під керівництвом старшого викладача Ганни Удовиченко було проведено заняття «Нові підходи навчання іноземної мови в умовах НУШ», метою якого було ознайомити студентів з новими методами, прийомами й формами навчання іноземної мови учнів початкової школи, що ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів, завданням яких є формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, оволодіння вміннями й навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах і ситуаціях.

10

Цей тиждень видався насиченим для студентів магістратури, саме для них 27 квітня доцент кафедри початкової освіти Лада Чемоніна організувала та провела педагогічно-технологічний квест «Нова українська школа: особливості реформування». Знання змісту реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа» стали в нагоді майбутнім фахівцям у галузі початкової освіти під час проходження живого квесту. Запропонована гра  передбачала з’ясування  рівня знань студентів щодо видів діяльності молодших школярів  і набутих компетенцій стосовно впровадження сучасних підходів  в систему діяльності зазначеного вище освітнього концентру. Учасники квесту успішно впорались із поставленими завданнями, продемонструвавши творчий і неординарний підхід під час проходження практичного блоку завдань гри.

11

Студенти спецальності «Початкова освіта» з цікавістю брали участь у заходах які проводилися в рамках Тижня початкової освіти, оскільки глибоко усвідомлюють, що незабаром стануть активними учасниками реформи, яка на «десятиріччя визначить освітній ландшафт України» і кожному з них просто необхідно засвоїти ключові моменти Концепції реформування нової української школи

 

За матеріалами кафедри початкової освіти (http://bdpu.org/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity)

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print