У рамках Днів науки ..

Минулого тижня, у рамках Днів науки викладачі кафедри початкової освіти традиційно долучаються до загальноуніверситетських заходів, організовують цікаві зустрічі для майбутніх учителів початкової школи та підводять підсумки наукової та творчої діяльності.  

Напередодні днів науки, 11 травня у Бердянській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №16 у 3-Б класі (класний керівник – вчитель-методист Олена Клименченко) відбулася тематична зустріч “Листівка для матусі”, організаторами якої виступили професор Алла Крамаренко та доцент Катерина Степанюк

Студенти 5 курсу спеціальності «Початкова освіта» Скиба Ірина та Остапенко Руслана, які є активними учасниками творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи запропонували учням виготовити листівку у техніці «квілінг» до Дня матері. Разом із оволодінням новою технікою, учні ознайомилися із традицією привітання матусь у травневі дні,   особливостями листівок та їх призначенням. Прості, але яскраві листівки стали прекрасним подарунком усім матусям 3-Б класу, а керівники творчої лабораторії вже добирають цікавий матеріал для наступних зустрічей.  

1 2

3

16 травня в рамках Всеукраїнського фестивалю науки відбулося засідання студентської секції «Сучасні проблеми початкової освіти» (Керівник – доцент Лада Чемоніна). Дев’ять найкращих студентів випускних курсів виступили перед аудиторією слухачів зі своїми доповідями, присвяченими актуальним проблемам теорії і методики початкової освіти. Усі презентовані дослідження мають науково-практичний характер. Ефективність пропонованих підходів до організації різних аспектів навчання учнів початкової школи і підготовки майбутніх фахівців у галузі початкової освіти підтверджені даними контрольних зрізів.

За результатами голосування найкращою одноголосно визнано доповідь студентки 71 гр. Мухіної Тетяни Євгенівни на тему «Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах інформатизації початкової освіти» (науковий керівник – канд. пед. н., доц. О.  Шиман).

У цілому, студентські доповіді віддзеркалили рівень наукового потенціалу майбутніх фахівців початкової освіти. У перспективі вбачаємо орієнтувати студентів на доповіді, які презентуватимуть перші кроки до педагогічної майстерності, а саме відеозаписи фрагментів власних уроків у ЗНЗ або навчальних занять у ВНЗ із застосуванням педагогічних технологій.

4 5

6    

Крім студентських секційних засідань, традиційно до тижнів науки в стінах першого корпусу проводиться виставка робіт студентів спеціальності «Початкова освіта » та спеціалізації «Образотворче мистецтво» факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Так, на виставці був представлений олійний живопис Караянової Ю, Мохновид С., Остапенко Р., Зоріної О., Тодорової Т., Перкової А., Перкової О., розпис на склі Колоскової В. та Скиби І. (керівник – старший викладач Тетяна Володько (http://bdpu.org/Volodko.html). Родзинкою виставки стали троянди з гофрованого паперу та картини під склом у техніці «квілінг». Сучасні техніки роботи з папером продемонстрували студенти 3 та 5 курсів спеціальності «Початкова освіта» (керівник – доцент Катерина Степанюк).   

  7 8 9

10

Після перегляду виставки майбутнім учителям початкової школи було запропоновано відвідати майстер-клас з актуальних проблем сучасної початкової освіти (організатори – професори Людмила Коваль та Алла Крамаренко). Вже стало доброю традицією запрошувати вчителів-методистів початкової ланки освіти, і цього року своїм досвідом із студентами поділилася учитель-методист БСШ №16 Пасічник Анна Валентинівна, яка неодноразово перемагала в конкурсі «Вчитель року» (м. Запоріжжя). Вона розповіла майбутнім учителям початкової школи про особливості про організації навчального процесу у початкової школи з акцентами на практику. Корисною була інформація про власний досвід щодо оцінювання молодших школярів на уроках, а також нестандартні методики проведення хвилинок відпочинку. Саме такі зустрічі дають можливість поспілкуватися з метрами педагогічної майстерності майбутнім учителям початкової освіти, які окрилятимуть їх на пошуки у власній професійній діяльності.

11 12

 Цікавим та професійно зорієнтованим для студентів 14 групи був захід «Використання педагогічних програмних засобів у початковій школі»,  проведений доцентом Олександрою Шиман.

На початку заходу, з опорою на слайди презентації Олександра Іванівна навела визначення ППЗ як засобу, який забезпечуює умови для здійснення і комп’ютерної підтримки різних видів навчальної діяльності, представила їх загальну класифікацію відносно призначення і конкретні можливості використання в початковій школі. Більш детально викладач зупинилася на 3 х можливих різновидах організаційного використання існуючих ППЗ для початкової школи – демонстрація, фронтальна лабораторна робота й індивідуальний практикум.
Як висновок було наголошено, що інтеграція ППЗ у виховний процес початкової школи можлива за певних обставин і умов, головна з яких, звичайно, наявність як самої техніки, так і потрібних програм у розпорядженні вчителя, вміле поводження із ними та цільове використання відповідних модулів ППЗ.

13

Долучаючись до заходів, які ініціювала кафедра, доцент Олена Малицька організовала творчу майстерню «Об`ємні роботи в початковій школі» для студентів 11 групи.

У ході акції учасників ознайомили з історією, матеріалами та сучасними можливостями об’ємних технік образотворчого мистецтва, було продемонстровано прийоми створення паперових скульптур на основі тривимірних моделей. 

Проведення акцій, у яких кожен з учасників має можливість творчого самовираження, сприяє розширенню уявлень студентів про сучасну художню культуру та форми художньо-естетичної діяльності, а також формуванню в майбутніх педагогів уявлень про можливості розвитку творчих потенцій молодших школярів засобами нетрадиційних художніх технік.

14 15

16

Насиченими та цікавими були Дні науки для студентів 3 курсу. З метою формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи доцентом Ларисою Поповою було організовано засідання круглого столу з проблем лінгводидактики. 

Студенти переконалися, що сучасна українська лінгводидактика досліджується на різних рівнях. Її інтенсивний розвиток забезпечують не тільки ті зміни, що відбуваються в нашій державі, але й бажання вчених досліджувати її проблеми, усвідомлення необхідності наукових пошуків. 

Протягом засідання круглого столу студентами третього курсу було розглянуто проблеми сучасного уроку української мови в початковій школі, засвоєння граматичного матеріалу в процесі навчання, роль лексичних засобів у розвитку зв’язного мовлення молодших школярів, труднощі засвоєння ними мовного матеріалу, визначено засоби формування комунікативної компетенції та ін.
Засідання закінчилося визначенням найкращих дослідників лінгводидактичних проблем (Олена Коваленко та Олександра Біла).

Не менш цікаве засідання круглого столу «Актуальні акценти сьогодення в площині особливостей моделювання сучасного уроку математики в початковій школі» було проведено під керівництвом старшого викладача Тетяни Ніконенко. Його мета – закріпити та узагальнити особливості процесу навчання, наповнивши змістовно кожний з етапів моделі та звернути увагу майбутніх фахівців на те, що сучасний урок математики в початковій школі доцільно розглядати як результат взаємодії двох аспектів: методичного, який стосується побудови системи навчальних завдань – ланцюжку вправ, що природно приводять учня до «відкриття» нового поняття чи способу дії, полегшують його усвідомлення і засвоєння, дозволяють формувати математичні компетентності та технологічного, що безпосередньо пов’язується з організацією навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою ефективного використання різних навчальних технологій.

Описані підходи до моделювання уроку дозволять майбутнім фахівцям забезпечити активний характер пізнавальної діяльності учнів. При цьому роль педагога полягає в тому, що він планує, організує та здійснює корекцію навчальної діяльності учнів, тобто управляє процесом для досягнення мети. У таких умовах змінюється режисура уроку. Учні не просто слухають розповіді вчителя, а працюють з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують однокласники, за допомогою вчителя ведуть відбір змісту, закріпленого науковим знанням.

   17 18

Наталія Ткачова на Днях науки запропонувала студентам спеціальності Початкова освіта відвідати відео лекторій «Велична музика відомих світових композиторів». 

У процесі відеолекторію студенти були ознайомлені з видатними композиторами класичної музики, музичні твори яких вивчаються за програмою початкової  школи на уроках музичного мистецтва.  
Було продемонстровано документальні фільми про композиторів: В. А. Моцарт, Л.В. Бетховен (Австрія), І.С. Бах (Німеччина), Е. Х. Гріг (Норвегія) та ін. 

У документальних фактах було розкрито життєвий та творчий шлях відомих композиторів, а також проаналізовано музичні твори, які вивчають учні в початковій школі. Обговорювалися деякі методи та прийоми, за допомогою яких доцільно продемонструвати та розкрити зміст програми з музичного мистецтва для учнів початкової школи. 

19

«Університетське Слово»
(за матеріалами та світлинами кафедри початкової освіти)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print