Успішний передзахист докторської дисертації на кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури

27 лютого цього року на кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури пройшов передзахист докторської дисертації «Жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.: проблеми типології та поетики» Чика Дениса, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Упродовж трьох років він був докторантом нашого університету. Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Зарва Вікторія. Представлене дисертаційне дослідження є завершеною актуальною науковою розвідкою зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство та рекомендоване до захисту. Дисертант видав монографію «Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст.» (Хмельницький, 2017. – 356 с.), яка була рекомендована до друку вченою радою БДПУ.

Передзахист відбувся на розширеному засіданні, куди були запрошені, окрім  викладачів кафедри, доктори філологічних наук Харлан Ольга, Новик Ольга та Панова Наталя (теж була докторантом кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури). 

Вітаємо Чика Дениса та його наукового консультанта Зарву Вікторію з успішним передзахистом докторської дисертації!

фото монографії Чик Д

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print