Заслуговує овацій такий захист дисертації

9 квітня 2014 ц. р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.452.03 в Інституті педагогіки НАПН України успішно захистила дисертацію аспірантка Бердянського державного педагогічного університету, вчитель історії Бердянської ЗОШ № 11 Олена Барнінець. Назва дисертації – «Ігри як засіб формування предметних умінь учнів 7–8 класів у навчанні історії».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін БДПУ Костянтин Баханов. Офіційні опоненти: доктор історичних наук, старший науковий співробітник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, завідувач кафедри історії та права Ольга Мовчан та кандидат педагогічних наук гімназія «Діалог» (м. Київ), вчитель історії Жанна Гаврилюк.

Вчена рада ухвалила, що дисертація Олени Володимирівни є завершеним самостійним концептуально цілісним науковим дослідженням актуальної педагогічної проблеми – застосування ігор як засобу формування предметних умінь на уроках історії, рекомендувавши здобуті результати дослідження використовувати викладачам – у навчальному процесі ВНЗ, при підготовці підручників, навчальних та методичних посібників, спецкурсів з методики навчання історії, що забезпечить умови підвищення ефективності методичної підготовки студентів у ВНЗ; вчителям – у процесі навчання історії, що сприятиме формуванню в учнів предметних умінь; студентам – у процесі самостійної роботи, що забезпечить формування у них методичної готовності до навчання історії в школі; у системі підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, що в сукупності сприятиме підвищенню їх професійного рівня й результативності педагогічної діяльності.

IMG_3091

Дисертація відповідає вимогам п. 13 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", що разом з її успішним захистом дає підставу для присудження Барнінець Олені Володимирівні наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

Щиро вітаємо молодого науковця Олену Барнінець з успішним захистом дисертації й бажаємо їй безперешкодного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та в майбутніх наукових пошуках! А підґрунтям щасливого особистого життя та плідної професійної діяльності нехай буде лише міцне здоров`я, вдача, підтримка родини та колег!

«Університетське Слово»
На світлині: Олена Барнінець –
під час захисту дисертації
в Інституті педагогіки НАПН України 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print