В БДПУ проведено Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти

27 березня 2019 р. у Бердянському державному педагогічному університеті професором Ігорем Лиманом проведено ТРЕНІНГ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Програма тренінгу складалась із чотирьох сесій:

Сесія 1. Теоретичні та нормативно-правові засади системи забезпечення якості вищої освіти. ESG та Україна

Сучасне розуміння якості вищої освіти: національна система забезпечення якості відповідно до принципів Європейського простору вищої освіти;

Відповідність існуючих в Україні практик забезпечення якості вимогам ESG-2015.

Сесія 2. Досвід проекту QUAERE, інших міжнародних проектів. Внутрішня система забезпечення якості освіти в українських ЗВО. Типова модель

Система забезпечення якості освіти в Україні на основі європейських стандартів та рекомендацій (QUAERE); чеський та польський досвід у забезпеченні якості вищої освіти («Інноваційний університет і лідерство»);

Експертний звіт міжнародної експертної комісії з оцінки якості освіти за спеціальністю 032 «Історія та археологія» для бакалаврів і магістрів (QUAERE, БДПУ);

Внутрішня система забезпечення якості освіти в українських ЗВО. Типова модель.

Сесія 3. Внутрішня система забезпечення якості: моніторинг освітніх програм та аналіз навчальних планів (О.І. Гуренко, О.В. Шубіна)

Моніторинг освітніх програм;

Аналіз навчальних планів.

Сесія 4. Система зовнішнього забезпечення якості. Система забезпечення принципів академічної доброчесності

Система зовнішнього забезпечення якості;

Система забезпечення принципів академічної доброчесності: мета, завдання, функції, структура та її дотримання під час акредитаційної експертизи.

Тренінг відбувся в рамках проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (партнери: Центр досліджень вищої освіти (Чеська Республіка), МОН України) і «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» (Міжнародний фонд «Відродження», благодійний фонд «Інститут розвитку освіти»).

Це – один із наступних кроків Тренінгу для тренерів з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, організованого Інститутом вищої освіти НАПН України (http://us.bdpu.org/treninh-dlya-treneriv-z-pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoji-osvity.html )Учасники тренінгу одержали відповідні сертифікати. Наступним, опційним етапом для учасників тренінгу може стати проходження он-лайн тестування на сайті Інституту вищої освіти НАПН України (https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-formuvannya-merezhi-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyshhoyi-osvity-2018-2019-roky/ ).

Ігор Лиман, координатор міжнародної діяльності БДПУ

Світлини: Студклуб

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print