В умовах реформування вищої освіти

5-6 жовтня ц. р. в Запорізькому національному університеті проходила Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти», у якій взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи БДПУ, к. філол. н., доцент Вікторія Ліпич, завідувач аспірантури Валентина Пінчук, асистент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій БДПУ, голова Ради молодих учених ФФМКТО Сергій Онищенко (див. світлини).

На конференції розглядалися теоретичні та практичні аспекти дослідницько-інноваційної підготовки докторів філософії (PhD), Проект нового Порядку присудження наукових ступенів і діяльності спеціалізованих вчених рад, а також питання академічної доброчесності. Були заслухані доповіді заступника Міністра освіти і науки України, д. т. н., професора Юрія Рашкевича, радника Міністра освіти і науки України, PhD Михайла Вінницького, директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, д. пед. н., професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України Андрія Шевцова, заступника директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України Світлани Криштоф, начальника відділу підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів Міністерства освіти і науки України Олени Воронюк, члена Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, д. ф-м. н., професора Володимира Бахрушина, експерта з питань освіти Реанімаційного пакету реформ, к. іст. н. Олени Паніч, директора Американських Рад з міжнародної освіти Яреми Бачинського, спеціаліста Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP Яни Чапайло, ТОВ «Антиплагіат» Андрія Сідлярчука.

Також відбулася презентація начально-методичного посібника «Підготовка докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті».

IMG_20171006_110542   IMG_20171005_122023   IMG_20171005_121948

IMG_20171005_094315 

Сергій Онищенко,
голова Ради молодих учених ФФМКТО,
часник конференції

Світлини автора
 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print