Воркшоп для педагогів Приморського району

Учора, 10 квітня 2019 року на базі КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Приморської районної ради  для педагогічних працівників району відбувся воркшоп на тему «Інклюзивний освітній простір: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти». Методичний захід проведено  викладачами кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету для педагогів закладів загальної середньої освіти Приморського району. Мета зустрічі – підвищення рівня інклюзивної компетентності учасників заходу.

З вітальним словом до присутніх звернулась начальник відділу освіти Приморської райдержадміністрації Ганна Володимирівна Карнаух.

Перед учасниками воркшопу виступили доцент кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ, кандидат психологічних наук  О. В. Старинська,  старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ, кандидат психологічних наук          Т. С. Сущинська, асистент кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ Н. В. Кеда. Педагоги району розширили та поглибили фахову компетентність з таких питань: психолого-педагогічний супровід і надання педагогічної підтримки дітям з особливими освітніми потребами; особливості роботи з гіперактивними дітьми; складання індивідуальної програми розвитку.

Значних успіхів у питанні щодо впровадження інклюзивної освіти можна досягнути лише за активної участі в цьому процесі сім’ї. Кожна родина, в якій виховуються діти з порушеннями розвитку, стикається з екстраординарними проблемами і відчуває хронічний стрес. Тому з метою психологічної підтримки матерів дітей з особливими потребами, зняття депресивності, емоційного виснаження доцентом кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ, кандидатом психологічних наук О. В. Сербовою було проведено тренінг «Психологічна підтримка особистості в ході її наснаження (мобілізація ресурсів)».

Вдале поєднання науково-теоретичної і практичної частини заходу, наукове педагогічне та психологічне підґрунтя виступів сприяли досягненню мети воркшопу. Під час виступів та жвавих обговорень учасниками заходу було зроблено головний висновок: інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значущості та поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві. Якість освітнього процесу  значною мірою визначається тим, наскільки враховуються і реалізуються потенційні можливості навчан­ня та розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні, інтелектуальні чи сенсорні порушення,  в дитини завжди є і резерви для компенсації та розвитку, використання яких може суттєво поліпшити якість її життя. Всі люди народжуються рівними і водночас різними, і кожна людина є особливою. Рівність полягає не в тому, щоб до всіх ставитися однаково, а в тому, щоб до кожного ставитися особли­во.

Учасники методичного заходу висловили слова подяки викладачам кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

За маеріалами кафедри прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print