Високодостойна наукова школа

28−29 жовтня ц. р. спеціалізована вчена рада К 18.092.02 Бердянського державного педагогічного університету провела чотири захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

У стінах університету з 2015 року успішно працює спеціалізована вчена рада  із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література» та 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» (наказ № 261 від 06.03.2015 Міністерства освіти і науки України). Протягом першої каденції у вченій раді було успішно захищено 12 кандидатських дисертацій. Із травня 2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України розпочато другу каденцію ради (наказ № 515 від 16.05.2016).

_DSC2294

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор філологічних наук, професор Вікторія Зарва; заступник голови – доктор філологічних наук, професор Софія Філоненко; учений секретар – кандидат філологічних наук, доцент Ганна Александрова. До складу спеціалізованої вченої ради входить 15 науковців, серед яких – 10 викладачів Бердянського державного педагогічного університету (доктори філологічних наук, професори Ніна Анісімова, Олена Колінько, Ольга Новик, Ольга Харлан, кандидати філологічних наук, доценти Марина Богданова, Валентина Школа, Ірина Школа), а також представники інших вищих навчальних закладів та наукових установ: доктори філологічних наук, професори Олександр Борзенко (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна); Олексій Сухомлинов (Бердянський університет менеджменту і бізнесу); Тетяна Гребенюк (Запорізький державний медичний університет); кандидати філологічних наук, доценти Анастасія Бугрій (Київський університет імені Бориса Грінченка); Наталія Городнюк (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).

28−29 жовтня ц. р. наукова подія зібрала аспірантів і здобувачів із Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кирило Поліщук, тема дисертації «Поетика Івана Тобілевича (Карпенка-Карого): системний аналіз»), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Любов Свиридюк, тема дисертації «Сучасний молодіжний роман в українській, німецькій і російській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта, В. Геррндорфа, Є. Альохіна)»), Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ольга Шикиринська, тема дисертації «Інтермедіальна парадигма філософської прози Д. Беньяна і Г. Сковороди»), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Світлана Нісевич, тема дисертації «Образ художника в дискурсі української та англійської літератур кінця XIX – початку ХХ століття»).

Під час захисту проводилися принципові та глибоко професійні обговорення дисертацій, наукові дискусії, у яких взяли участь не лише члени ради, а й опоненти – учені з різних регіонів України: Тетяна Вірченко, професор кафедри української та світової літератур Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»; професор Ігор Лімборський, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету; Євгеній Лепьохін, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Інституту управління природними ресурсами ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» та інші. Запрошені гості відзначили високий професійний рівень спеціалізованої вченої ради й зауважили, що в БДПУ успішно склалася «високодостойна наукова школа» (Григорій Клочек).

Спеціалізована вчена рада К 18.092.02 запрошує до співпраці аспірантів, здобувачів і досвідчених учителів шкіл!

В університеті працює аспірантура, що здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство, 10.01.06 – теорія літератури, а також діє докторантура (10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство).

Адреса: факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, вул. Шмідта, 4, корп. 5Б, ауд. 5б203а, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100.

Телефон: (099)707-15-61, (068)055-84-47 (учений секретар Александрова Ганна Олександрівна).

E-mailk18.092.02bdpu@ukr.net

«Університетське Слово»
(за матеріалами Ганни Александрової)
Світлина з архіву факуьтету


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print