Визнання наукової школи з порівняльного літературознавства БДПУ

25 травня 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка успішно захистилася докторантка Бердянського державного педагогічного університету, яка є доцентом Запорізького національного університету Олександра Ніколова. Темою докторської дисертації з порівняльного літературознавства є «Типологія псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у контексті європейської традиції». Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, завкафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ Вікторія Зарва.

Опонентами виступили 3 доктори філологічних наук: член-кореспондент НАН України Євген Нахлік – директор Інституту Івана Франка НАН України (Львів), Олександр Кеба – завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Оксана Гальчук – професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка.

Експерти, рецензенти, опоненти, виступаючі доктори наук відзначали наукову новизну дослідження, його новаторський характер, оригінальність теми, величезний масив опрацьованого дисертантом матеріалу для аналізу, перспективність проблеми та ін.

Тематика цього дослідження та його матеріали розкривають перспективи наукових пошуків у різних напрямках, здатних збагатити знання про особливості художньої реалізації численних проявів сутнісних та формально-рецептивних невідповідностей. Цікаві знахідки обіцяють розвідки, здійснені в межах інших жанрових форм, літературних напрямів, культурних епох, внаслідок глибокого занурення в художній світ окремих письменників, а також – пріоритетної настанови на висвітлення цього предмета крізь призму новітніх методологічних концепцій, наприклад, ґендерних або інтермедіальних студій тощо. Цей захист докторської дисертації Олександри Ніколової у найпотужнішому навчальному закладі України став справжнім визнанням наукових здобутків літературознавців Бердянського державного педагогічного університету.

Вітаємо наукового консультанта Вікторію Зарву та її докторанта!

256px-Зарва_Вікторія_Анатоліївна_ news-37413-ukr-nikolova

За матеріалами кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print