Задля компетентності вчителя-філолога

_DSC4736

Гарною традицією стали спільні зустрічі педагогів-практиків і науковців на регіональному науково-практичному семінарі «Актуальні тенденції викладання української літератури», організованого за сприянням ректора БДПУ Вікторії Зарви, директорату Інституту філології та соціальних комунікацій, міського відділу освіти.

25 березня (уже третій рік поспіль) учителі-словесники, науковці, методисти ділилися як досягненнями, так і проблемами, визначали методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти. З привітальним словом до учасників семінару звернулися ректор БДПУ, професор, доктор філологічних наук, дійсний член Української академії наук, заслужений працівник освіти України Вікторія Зарва, Ігор Богданов – проректор з наукової роботи, професор, доктор педагогічних наук, Алла Сердюк – директор Інституту філології та соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент.

Українська література – базова шкільна дисципліна, якій належить пріоритетне місце в інтелектуальному, естетичному та емоційному розвитку учнів, формуванні їхнього світогляду й національної свідомості.

Вивчення української літератури в школі дозволяє учням сприймати літературу як вид мистецтва, як найбільшу духовно-естетичну цінність, прочитати й осмислити шедеври національної класики, ознайомитися з життєвим і творчим шляхом українських письменників, освоїти ідейно-естетичне багатство рідної літератури в її найкращих зразках. Від рівня її викладання залежить сформованість в учнів потреби в постійному самостійному читанні, умінь аналізувати й інтерпретувати художні твори в аксіологічному, екзистенційному, історичному та культурологічному аспектах. Активізація цього процесу передбачає передусім вдосконалення уроку, його модифікацію. А це значною мірою залежить від компетентності вчителя-філолога, його креативності. То ж метою зустрічі стало обговорення таких актуальних питань: формування комунікативної та літературної компетентності на уроках української літератури; розвиток інтелекту, творчих здібностей, естетичного смаку засобами мистецтва слова; збагачення внутрішнього світу людини, формування широкого світогляду на уроках літератури; аналіз змістової, жанрової та естетичної специфіки художнього твору, вивчення української літератури в національному та світовому культурному контекстах; вироблення вміння компетентно та цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному й комунікативному сучасному просторі.

Цікавими й змістовними були доповіді Даниленко Людмили (Комунальна установа «Районний методичний кабінет» Бердянської районної ради) «Сонячна енергія як основа життя: феномен світогляду Миколи Руденка», Омельченко Наталі (Берестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області) «Розвиток творчих здібностей учнів засобами мистецтва слова», Сизко Тетяни (Миколаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів) «Роль мистецтва слова в естетичному вихованні учнів на уроках української літератури», Страшко Анжели (Андріївська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області) «Управління творчою діяльністю учнів на уроках словесності шляхом упровадження інноваційних технологій», Сердюк Олени (Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 20 Бердянської міської ради Запорізької області) «Екзистенційність як художньо-естетичний метод у романі «Дім на горі» В. Шевчука», Положенцевої Юлії (Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Бердянської міської ради Запорізької області) «Теоретичні аспекти застосування акмеологічних ігор на уроках української мови та літератури», Слободянюк Олени (Бердянська гімназія № 1 «Надія» Бердянської міської ради Запорізької області) «Формування естетичного смаку учнів засобами мистецтва слова на уроках української літератури», Акан Лідії (Луначарська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.) «Вивчення жанрової своєрідності лірики Наталі Білоцерківець на уроках позакласного читання».

Учасники семінару дійшли висновку, що розв'язання завдань сучасної літературної освіти передусім залежить від фахової компетентності вчителя. Раціональне використання словесником традиційних, перевірених часом, та інноваційних методів і прийомів роботи на уроці сприятиме підвищенню читацького інтересу в учнів до творів української художньої літератури, розвитку їхнього творчого мислення, збагаченню духовного світу й естетичного досвіду, осмисленому використанню літературних знань, умінь і способів діяльності в різних навчальних і життєвих ситуаціях.

«Університетське Слово»
(за матеріалами ІФСК)
Світлини з архіву ІФСК


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print