Задоволеність життям у міському просторі

Із регіонального семінару
«Задоволеність життям у міському просторі:
історичний та соціологічний аспекти»

22-23 травня ц. р. на базі Бердянського державного педагогічного університету Науково-дослідний інститут історичної урбаністики провів регіональний семінар «Задоволеність життям у міському просторі: історичний та соціологічний аспекти». Під «регіоном» тут маються на увазі Центральна та Східна Європа, а також азійські країни пострадянського простору. Цей семінар є складовою міжнародного проекту HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching «Багатство, бідність і задоволеність життям у транзитивних суспільствах» (керівник проекту – Сергій Якубовський). Проект впродовж 2011-2014 рр. реалізується Інститутом Відкритого Суспільства та Центрально-Європейським Університетом (Будапешт) (http://reset2011.wix.com). Базою проекту виступає Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Учасниками проекту є науковці України, Росії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Німеччини, Великої Британії та Угорщини.

Від БДПУ в проекті беруть участь Вікторія Константінова та Ігор Лиман.

В самому ж семінарі «Задоволеність життям у міському просторі: історичний та соціологічний аспекти» крім учасників проекту, взяли участь викладачі та студенти БДПУ, співробітники Науково-дослідного інституту історичної урбаністики, а також співробітники бердянських шкіл.

Цікавою в плані міждисциплінарності досліджень з історичної урбаністики виявилась відео-доповідь доцента Вищої Школи Економіки (Москва) Лілії Родіонової «Використання статистичних методів в усно-історичних дослідженнях задоволеності життям в міському просторі».

Надзвичайно плідною стала участь у семінарі соціолога з Іванівського державного університету Інни Кодіної, яка не тільки виступила з лекцією «Ракурси дослідження міського середовища: образ, пам'ять, простір чи спосіб життя?», але впродовж двох днів тісно спілкувалась із студентами та аспірантами БДПУ. Між іншим, Інна Кодіна отримала можливість заочно познайомитись із бердянськими студентами-істориками ще минулого року, будучи координатором дослідження «Щастя, багатство, бідність і задоволеність життям в матеріальному і духовному вимірах: погляд студентів «пострадянського» простору (за матеріалами студентських есе)» в рамках все того ж проекту HESP. Це дослідження стало можливим завдяки зусиллям десятка науковців і їх 275 студентів з Киргизстану, Росії та України. Мета дослідження – вивчення уявлення студентської спільноти країн пострадянського простору про щастя, задоволеність життям, багатство і бідність. Студенти різних курсів, спеціальностей і форм навчання мали можливість викласти свої думки з 4 блоків тем, що зачіпали пояснювальні і описові аспекти. У результаті обробки отриманих есе дослідники мали безцінну можливість не тільки обґрунтувати метод есе як науковий метод збору якісних даних, виявити його переваги та недоліки, а й розкрити глибинний контекст досліджуваної проблематики. Дослідження проведено у «міському просторі» Бішкека, Іваново, Києва, Львова, Харкова та Бердянська. Від Бердянська в дослідженні брали участь Вікторія Константінова, Ігор Лиман та студенти соціально-гуманітарного факультету БДПУ.

Цікаво, що іванівська соціолог є авторкою низки матеріалів на сайті Науково-дослідного інституту історичної урбаністики, включно із матеріалами «Галереї» щодо міст України, Росії та Німеччини. Вона ж минулого року опублікувала розлогу статтю «Малі міста великої країни: протиріччя та детермінанти розвитку» в часописі «Фронтири міста», редактором якого є співробітник Науково-дослідного інституту історичної урбаністики Владислав Грибовський, а членами редколегії – Вікторія Константінова та Ігор Лиман.

Крім безпосередньо регіонального семінару, 22-23 травня відбулись презентація проекту «Багатство, бідність і задоволеність життям у транзитивних суспільствах», презентація опублікованих в контексті цього міжнародного проекту видань Науково-дослідного інституту історичної урбаністики, воркшоп «Використання соціологічних методів в усно-історичних дослідженнях задоволеності життям в міському просторі», підбиття підсумків анкетування студентів щодо ефективності участі їхніх викладачів у Regional Seminar for Excellence in Teaching, низка інших заходів.

«Університетське Слово»
(за матеріалами сайту http://ri-urbanhistory.org.ua)
Світлини редакції «УС»


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print