Задоволення від професійного спілкування

22 квітня на базі Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти відбувся науково-практичний семінар «Особливості використання альтернативної та допоміжної комунікації в корекційній роботі», організований та проведений викладачами кафедри прикладної психології та логопедії.

Учасникам семінару (логопедам дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл, дефектологам, фахівцям, які працюють з дітьми з психофізичними вадами) було запропоновано взяти участь в обговоренні таких доповідей: «Загальні аспекти альтернативної та допоміжної комунікації в корекційній педагогіці» (доповідач – ст. викладач Є. Ю. Линдіна); «Альтернативне спілкування з використанням символів БЛІСС» (доповідач – к. п .н., доцент О. В. Ревуцька); «Альтернативна система комунікації PECS» (к. п. н., ст. викладач Г. О. Лопатіна»; «Формування навичок спілкування за допомогою ЛЕБ-системи» (ст. викладач Н. А. Бондаренко); «Особливості використання піктограм у роботі з дітьми дошкільного віку» (асистент А. О. Старцева); «Глобальний метод навчанню дітей з порушеннями мовлення» (асистент Н. М. Анастасова); «Спеціальні засоби комунікації для дітей з порушеннями слуху» (асистент К. О. Ракович).

Вибір теми науково-практичного семінару не випадковий, а обумовлений сучасним станом проблематики, оскільки в Україні неухильно зростає інтерес до вивчення, навчання та соціалізації дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Доповідачі глибоко розкрили різні способи альтернативної комунікації, що доповнюють чи замінюють звичайне мовлення людей, нездатних користуватися нею (див. світлини). Оскільки альтернативна комунікація стимулює появу мовлення та допомагає його розвитку, були визначені цілі її використання: побудова функціонуючої системи комунікації; розвиток навички самостійно та зрозуміло доносити до слухача нову для нього інформацію; розвиток здатності дитини висловлювати свої думки за допомогою символів. Учасники семінару отримали інформацію про додаткову комунікацію, можливості її застосовування при порушеннях слуху, дизартрії, анартрії, алалії, апраксії, розумовій відсталості, аутизмі, синдромі Дауна, прогресуючих захворюваннях (м'язова дистрофія, множинний склероз), у разі захворювань або травм у результаті аварій або інсульту, при тимчасових обмеженнях мовлення. Навчання таких дітей за допомогою засобів альтернативної комунікації значно підвищує рівень їх соціалізації, покращує якість життя, розвиває самоповагу й надає можливість відчути себе повноцінною особистістю.

Учасники семінару отримали задоволення від професійного спілкування, поповнили свої знання про альтернативні засоби комунікації та можливості застосування їх у роботі з дітьми із психофізичними вадами.

Викладачі кафедри прикладної психології планують й надалі проводити науково-практичні семінари, які сприятимуть покращенню навчально-виховного процесу з дітьми з комплексними порушеннями психофізичного розвитку.

«Університетське Слово»
(за матеріалами кафедри)

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print