Зустріч кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти з випускниками і роботодавцями

На карантині викладачі кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти проводять не тільки пари, але активно організовують роботу із випускниками та роботодавцями спеціальності 231 Соціальна робота.

Так, зокрема 14 травня за ініціативи завідувачки кафедри Катерини Петровської та доцента кафедри Анастасії Тургенєвої відбулась онлайн зустріч із випускниками спеціальностей «Соціальна робота» і «Соціальна педагогіка», у рамках якої викладачі кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти та випускники обговорили актуальні питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Актуалізували сильні та слабкі сторони освітньо-професійних програм спеціальності 231 Соціальна робота і визначили перспективні напрями роботи. Зазначимо, що така форма співпраці є дуже ефективною, оскільки дає можливість отримати зворотній зв’язок зі студентами, які завершили навчання на спеціальності і працюють за фахом і покращити якість професійної підготовки нинішніх здобувачів.

15 травня відбулась друга запланована зустріч із роботодавцями спеціальності 231 Соціальна робота за ініціативи завідувачки кафедри Катерини Петровської та доцента кафедри Анастасії Тургенєвої. Нагадаємо, що до складу Ради роботодавців зі спеціальності 231 Соціальна робота входить 9 організацій державних і недержавних спеціалізованих служб у галузі соціальної роботи на чолі з керівниками їхніх структурних підрозділів різних рівнів підпорядкування.

На порядку денному були питання, присвячені:

  • оцінці якості навчальних планів та освітньо-професійних програм підготовки фахівців (ознайомлення з проектом ООП 2020 р.; внесення пропозицій щодо коригування переліку навчальних дисциплін);
  • участі у розробці змісту інформаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів;
  • участі в оцінці якості експертизи підготовки випускників (можливості взаємодії в контексті даного питання – укладання планів співпраці, участь у розробці ООП, коригування програм практики, діяльність Ради роботодавців);
  • моніторингу якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців.

До зустрічі кожен роботодавець був ознайомлений із проектом освітньо-професійних програм кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти на 2020 рік, а також із навчальними і робочими програмами до кожної освітньої компоненти, в рамках аналізу яких заповнив анкету роботодавця і вніс свої пропозиції щодо їх можливого змісту.

Результати анкетування були оприлюдненні і презентовані всьому складу роботодавців і активно обговорювалися під час зустрічі. Наразі професорсько-викладацький склад кафедри активно аналізує пропозиції та можливість їх запровадження в освітньо-професійні програми кафедри.

Колектив кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти ФДССО, світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print